Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Fascinujúce pytačky srncov

Rubrika: Poradňa 1. 7. 2011 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Fascinujúce pytačky srncov

Máj ako mesiac lásky „nedodržuje“ srnčia zver. Tá sa totiž na rozdiel od väčšiny našich zvierat venuje svojim „ľúbostným“ hrám v júli a auguste.

V tomto čase môže návštevníka prírody zaskočiť bezprostredné stretnutie so zamilovaným, mimo obdobia lásky veľmi plachým srncom či srnou.

Obrázoksrnec lesný - FOTO: Michal Košút (Mladé svište)

Srnce vyhľadávajú partnerky, ktoré ich vábia k sebe zvláštnym pískaním. Vábenie rujnej srny pripomína zvuk pískania na liste trávy. Odborník môže takto "okabátiť" srnca a privábiť ho k sebe...

Srna sa však srncovi hneď neoddá, ale pred svojim potenciálnym nápadníkom uteká. Takáto zdanlivá naháňačka tvorí súčasť ľúbostného rituálu u srnčieho rodu. Napokon sa skončí spárením. Na ruji sa zúčastňuje aj srna vodiaca tohtoročné srnčiatka. Dočasne, nie dlhšie ako na jeden deň, ich opúšťa, aby sa mohla spáriť.

Srny, ktoré v čase pravej srnčej lásky počas letných mesiacov zostanú neplodné, sa môžu nanovo zasnúbiť a spáriť ešte v novembri, prípadne decembri, počas tzv. "jalovej ruje". Môžu si to "dovoliť" preto, lebo príroda ich "obdarila" tzv. latentnou graviditou. Totiž až v tomto období sa začne aj u sŕn oplodnených v letných mesiacoch vyvíjať embryo. Srna je gravidná okolo 280 dní. Jeden srnec oplodní viac sŕn, avšak vždy sa zdržiava len pri jednej, tej, ktorá je momentálne rujná.

V máji-júni rodia srny 1-2, zriedkavo až tri srnčiatka, ktoré pridájajú okolo troch mesiacov. Spolu s matkou zostávajú až do jari nasledujúceho roku, kedy sa osamostatňujú. Rozmnožovania sa môžu zúčastniť už v druhom roku života.

.

.

.