Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Fotografovanie rastlín II. - rastliny a pozadie

Rubrika: Poradňa 17. 2. 2012 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Fotografovanie rastlín II. - rastliny a pozadie

Druhý článok zo série článkov o fotografovaní je zameraný na výber pozadia pri fotografovaní rastlín.

Pri fotografovaní rastlín je potrebné všímať si aj pozadie. Je vhodné, ak je na obrázku vidieť, v akom prostredí rastlina rastie (napr. trávny porast, voda, kroviny, stromy v lese a pod.). Ale pozor! Jasne viditeľné pozadie na druhej strane často opticky splýva s rastlinou a nie je ju dobre rozoznať. Rastlina vyzerá na fotografii lepšie, ak má farebne alebo tonálne kontrastné pozadie. Napr. rastlina osvetlená slnkom a tmavšie pozadie v tieni.

Vyskúšajte sa na rastlinu pozrieť zo všetkých strán a hľadať pritom najvhodnejšie pozadie. To by nemalo rušivo pôsobiť a rastlina by mala na pozadí vynikať. Uhol záberu treba voliť tak, aby pozadie bolo čo najďalej od rastliny, ak je to možné. Dosiahneme tak neostré, mierne rozmazané pozadie, na ktorom zaostrená rastlina lepšie vyniká a zároveň je ešte poznať v akom prostredí rastlina rastie.

K neostrému pozadiu si môžeme pomôcť aj voľbou clonového čísla na fotoaparáte. Ak je clonové číslo menšie, napr. s hodnotou 4, bude menšia hĺbka ostrosti, t.j. priestor, ktorý bude na fotografii ostrý. Ak do tohto priestoru pozadie nebude patriť, bude neostré a to chceme dosiahnuť. Ak nastavíme na fotoaparáte väčšie clonové číslo, napr. s hodnotou 16, bude hĺbka ostrosti väčšia a bude zrejme siahať až po predmety v pozadí. Rastlina tak bude opticky splývať s pozadím a to nechceme.

Pri nastavovaní clonového čísla sa mení aj čas, ktorým fotoaparát exponuje záber. Treba dávať pozor, aby nebol veľmi dlhý, pretože výsledný obrázok bude celý neostrý. Nazýva sa to pohybová neostrosť, ktorá vzniká, ak pri dlhom čase (napr. 1/15 s) neuržíte fotoaparát pevne v ruke a chvenie rúk pri fotení spôsobí neostrý záber.

Lepšie fotografie s neostrým pozadím sa dajú dosiahnúť aj použitím teleobjektívu, alebo nastavením dlhšieho ohniska na zoome fotoaparátu. Platí, že čím dlhšie ohnisko, tým menšia hĺbka ostrosti a teda väčšia šanca na neostré pozadie. Ale pozor, treba si to vyskúšať, lebo ak bude hĺbka ostrosti veľmi malá, napr. iba niekoľko milimetrov, môže okrem pozadia byť neostrá aj nejaká časť rastliny, najmä ak je rozvetvená do priestoru. Teraz v zime si tieto pravidlá môžete vyskúšať napr. na rastlinách vo váze.

Text a foto: Jaroslav Košťál