Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

FOTOZÁŤAŽ

Rubrika: Poradňa 13. 1. 2014 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku FOTOZÁŤAŽ

Zapojte sa do verejného hlasovania o najlepšiu fotografiu na tému Šokujúca Enviróza a podporte hráčov v školskom programe Enviróza.

Obrázok loga programu Enviróza

Fotozáťaž je jednou zo sprievodných súťaží školského programu Enviróza, ktorej cieľom je informovať o problematike environmentálnych záťaží na Slovensku.

Do 1. kola súťaže prihlasovali hráči fotografie na tému Šokujúca Enviróza s nasledujúcou anotáciou:

Čo ťa počas hry Enviróza najviac šokovalo v pozitívnom alebo negatívnom zmysle? Je to obraz, ktorý sa ti naskytol priamo na lokalite s environmentálnou záťažou alebo zážitok, príhoda na ceste za ňou? Vyjadri svoje myšlienky či názory na tento problém vo fotografii a sprístupni ich očiam verejnosti.

Verejné hlasovanie o najlepšiu fotogragiu prebieha do konca januára 2014.

Pozrite si fotografie prihlásené do súťaže a hlasujte.

Pracovný tím programu