Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

,,Hady hryzú, nie štípu“

Rubrika: Poradňa 19. 6. 2012 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku ,,Hady hryzú, nie štípu“

…nemôžeme behať po lúke bosí, pretože nás poštípe had…

Keď sme boli malí, strašili nás že nemôžeme behať po lúke bosí, pretože nás poštípe had. Samozrejme to môže byť pravda, ale hady hryzú, nakoľko majú v hornej čeľusti jeden pár ostrých zúbkov. Čiže nemôžu štípať, to môže napr. lietavý hmyz (osa, včela, komár atď.). Začínajúce leto, stúpajúca teplota prebúdza tieto ,,pre niekoho odporné živočíchy" k väčšej aktivite.

Na Slovensku sa vyskytuje päť druhov hadov

Z tohto počtu je len jeden potenciálne nebezpečný resp. jedovatý a to vretenica severná. Zostávajúce štyri vás tiež môžu pohrýzť, ale bez vstreknutia jedu, pretože nemajú vyvinuté jedové žľazy. Obývajú rôzne typy prostredia. Môžeme ich nájsť na nížinách, ale spomínaná vretenica žije aj vysoko v horách.

Niektoré hady majú radi vodu, kde sa prevažne živia vodnými stavovcami (obojživelníky a ryby) ako užovka fŕkaná. Naproti tomu užovka hladká má rada slnečné a suché prostredie.

Málokto však vie, že napr. užovka stromová môže dorásť až do dvojmetrovej dĺžky čo je už poriadna veľkosť a ako napovedá jej druhové meno ,,stromová" dokáže celkom dobre šplhať a liezť po stromoch. Má na to prispôsobené hadovité telo, ktoré je na oboch strán trochu stlačené.

Ako všetky divo-žijúce tvory, ani hady bezdôvodne neútočia. Určite sa môže stať, že pri prechádzkach prírodou môžeme stretnúť aj hada, ale netreba určite robiť paniku, ak na niektorého natrafíme. Treba zachovať pokoj, pomaly sa vzdialiť, nerobiť prudké pohyby. Po pár minútach sa had odplazí do bezpečia.

Text a foto: RNDr. Peter Bačkor, PhD.