Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Hodovanie na ceste alebo ako prežiť ,,kruté“ zimné mesiace

Rubrika: Poradňa 16. 1. 2012 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Hodovanie na ceste alebo ako prežiť ,,kruté“ zimné mesiace

Platí tu jednoduché pravidlo: viac krkov, viac vidí a rýchlejšie nájde potravu.

Zimné obdobie je pre mnohé živočíchy "zaťažkávajúcou" skúškou, nakoľko teploty aj cez deň klesajú pod bod mrazu. Spoločným menovateľom tohto obdobia je tiež nedostatok potravy. Týmto prirodzeným javom ,,trpia" aj malé živočíchy (napr. drobné spevavce, hlodavce atď.). Ak sa na túto príčinu pozrieme z ekologického hľadiska je to logické. Sú malých rozmerov, to sa rovná malej ploche tela, z ktorej sa stráca teplo. Keď k tomu pridáme ešte veľmi intenzívny a rýchly metabolizmus tak nám z toho vyplýva, že musia prijímať potravu skoro nepretržite minimálne počas dňa. Lenže ako sa dá prežiť v takýchto podmienkach?

Samozrejme niektoré živočíchy sa tomu prispôsobili. Cez zimné obdobie sa spájajú do veľkých skupín. Tie pri vtákoch nazývame kŕdle alebo pri veľkých stavovcoch (napr. srny a jelene) čriedy. Platí tu jednoduché pravidlo: viac krkov, viac vidí a rýchlejšie nájde potravu. A práve takúto skúsenosť by som vám chcel predstaviť.

Na rozhraní Krupinskej planinypohoria Ostrôžka sme na ceste zbadali obrovský kŕdeľ vtákov ako zobú niečo z cesty. Dokonca ani prichádzajúce autá im nevadili a nebáli sa ani nás. Niektoré na to doplatili usmrtením, ak auto išlo prirýchlo a nestihli odletieť. Kŕdeľ vtákov bol zložený z malého spevavca stehlíka čížavého (Carduelis spinus). Náš odhad bol okolo 80 až 100 jedincov.

Čížiky hniezdia väčšinou v podhorských až horských lesoch, s prevahou smreka obyčajného. Na zimu sa môžu sťahovať do nižších polôh. Počet zimujúcich jedincov priamo závisí od dostatku potravy. Lenže aká potrava sa mohla vyskytovať na ceste, keď v okolí boli len samé polia? Ako neskoršie vysvitlo cesta viedla popri potoku, kde rastie jelša lepkavá a práve jej semiačka boli na ceste roztrúsené. Prechádzajúce autá semiačka rozjazdili na väčšiu vzdialenosť a tak vtáčiky zobali túto potravu na ceste aj ďaleko od potoka.

Obrázok 1

Hodovanie na ceste

Obrázok 2

Aby stehlíky odleteli museli sme prísť na vzdialenosť asi 2 metre

Obrázok 3

Hlad bol niekedy silnejší ako prichádzajúce autá

Obrázok 4

stehlík čížavý