Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Kam sa vybrať na túru?

Rubrika: Poradňa 4. 10. 2012 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Kam sa vybrať na túru?

všetci si môžeme vychutnávať posledné slnečné dni…

Fotografia Národného parku Nízke Tatry

Foto 1: Národný park Nízke Tatry

V týchto dňoch si všetci môžeme vychutnávať posledné slnečné dni babieho leta. Lístie stromov opadáva a listnaté stromy žiaria pestrými farbami jesene. Aj v našich horách je jeseň neobyčajne krásna. Cez víkend sa oplatí vybrať na celodenný výlet do prírody. Skúste sa vybrať do národného parku, ktorý máte najbližšie od svojho domova.

Na Slovensku máme 9 národných parkov. Najstarším národným parkom je Tatranský národný park (TANAP). Neskôr bol založený Pieninský národný park (PIENAP). Ďalej je to Národný park Nízke Tatry (NAPANT), Národný park Malá Fatra (NPMF), Národný park Poloniny (NPP), Národný park Slovenský raj (NPSR) a Národný park Muránska planina (NPMP) a naposledny boli vyhlásené v roku 2002 dva národné parky Národný park Veľká Fatra (NPVF) a Národný park Slovenský kras (NPSK).

Fotografia Tatranského národného parku

Foto 2: Tatranský národný park (TANAP)

Netreba nikdy zabúdať, že príroda a krajina národného parku je prírodným dedičstvom ľudstva a chráni biologickú rozmanitosť, pestrosť druhov rastlín a živočíchov - takzvanú biodiverzitu. V národnom parku platí návštevný poriadok, ktorý treba dodržiavať. Existujú však určité pravidlá, ktoré platia pre každý národný park rovnako napr. zákaz usmrcovania zvierat, trhania rastlín a znečisťovania prostredia odpadkami. Chodiť je povolené len po vyznačených turistických, náučných chodníkoch a cyklotrasách. Napríklad v národnom parku Vysoké Tatry momentálne platí upozornenie, že chodníky vo vysokohorskom prostredí sú z dôvodov ochrany prírodných hodnôt a bezpečnosti od 1. novembra do 15. júna sezónne uzavreté. Zakladať oheň je povolené len vo vymedzených priestoroch rekreačných objektov a chát a na vyhradených táboriskách. Zbierať čučoriedky, brusnice, maliny, ktoré sú v neskorom lete a na jeseň hlavnou potravou pre živočíchy pripravujúce sa na zimu je tiež zakázané.

Fotografia odznaku člena stráže prírodyFoto 3: Odznak člena stráže prírody

V neposlednej miere by sme nemali robiť nadmerný hluk, ktorým by sme vyrušovali živočíchy v okolí. Na poriadok a dodržiavanie zákonov v národných parkoch dozerajú strážcovia prírody. V prípade, že niekto porušuje zákon majú oprávnenie zakročiť. Všetci strážcovia nosia pri sebe preukaz a odznak stráže prírody, ktorým sa v prípade potreby preukazujú. Strážcovia poznajú územie veľmi dobre, sú spätí s okolitou prírodou a ich pokyny je potrebné vždy rešpektovať.

Fotografia z NP Slovenský kras

Foto 4: Náučný chodník v Národnom parku Slovenský kras

Keď sa vyberiete na celodennú túru je potrebné mať so sebou náležitú výstroj, kvalitnú obuv a oblečenie a samozrejme mapu územia, kde sú vyznačené turistické trasy a približné časy, za ktoré by ste dané úseky mali prejsť. Trasu je potrebné dôkladne naplánovať a byť pripravený aj na nepriaznivé počasie a hlavne nikdy nepreceniť svoje schopnosti. Predovšetkým teraz na jeseň je v údoliach ešte pomerne teplo, ale na horách je už chladno a v tých najvyššie položených miestach už napadol aj sneh. V prípade, že nás poveternostné podmienky zaskočia je lepšie výlet predčasne ukončiť a radšej sa bezpečne vrátiť domov. Na niektorých trasách sa môžete stretnúť s náučnými tabuľami, ktoré vás bližšie oboznámia s prírodnými hodnotami územia.

Ilustračná fotografia

Ak budete pozorne sledovať určite sa vám podarí vidieť nejaké zaujímavé zviera alebo rastlinu aj na vlastné oči. Zaujímavé pozorovania je vždy dobré aj zdokumentovať a podeliť sa o ne, častokrát sú to veľmi zaujímavé údaje. Vo vrcholových častiach sa dostanete na miesta, ktoré sa nazývajú vyhliadky a odkiaľ sú najkrajšie výhľady z výšky na okolitú krajinu. Určite sa oplatí trošku vydržať a vyšľapať posledné náročné metre. Pohľad na krásy našej prírody stojí za to!

Text a foto: Mgr. Ján Černecký