Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Kontinuálne vzdelávanie Ekologická stopa

Rubrika: Poradňa 22. 2. 2016 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Kontinuálne vzdelávanie Ekologická stopa

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) si Vás dovoľuje pozvať na kontinuálne vzdelávanie v rámci akreditovaných programov Ekologická stopa.

SAŽP organizuje kontinuálne vzdelávanie v rámci akreditovaných programov:

  • Ekologická stopa - výchova k trvalo udržateľnému rozvoju pre učiteľov materských škôl (rozhodnutie o akreditácii č. 597/2011 - KV)
  • Ekologická stopa - výchova k trvalo udržateľnému rozvoju pre učiteľov základných a stredných škôl (rozhodnutie o akreditácii č. 495/2011 - KV)

Hlavným cieľom je rozvíjanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju. Vzdelávanie sa uskutoční v mesiacoch marec - apríl 2016 v priestoroch SAŽP v Banskej Bystrici.

Bližšie informácie nájdete na stránke SAŽP, v časti Environmentálna výchova a vzdelávanie, alebo telefonicky na čísle + 421 48 4374 195.