Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Nainfikujte sa ENVIRÓZOU

Rubrika: Poradňa 26. 6. 2013 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Nainfikujte sa ENVIRÓZOU

Enviróza je nová školská hra, ktorú odštartuje Slovenská agentúra životného prostredia na začiatku budúceho školského roka.

Enviróza je školská outdoorová hra vyvinutá za účelom získavania a šírenia informácií o environmentálnych záťažiach na Slovensku.

Inými slovami ide o pozitívnu nákazlivú chorobu, ktorú spôsobuje vírus Envirózy a prejavuje sa hľadaním environmentálnych záťaží.

Nainfikovať vírusom Envirózy a hráčmi v školskej hre sa môžu stať žiaci, študenti a učitelia:

  • II. stupňa základných škôl
  • stredných škôl

Hra má iba tri kroky, v rámci ktorých hráči 1. hľadajú a 2. určujú environmentálne záťaže, publikujú svoje údaje on-line a zbierajú body, teda 3. skórujú.