Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Oči na stopkách 2013/2014

Rubrika: Poradňa 27. 6. 2014 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Oči na stopkách 2013/2014

4. ročník súťaže už má svojich víťazov.

Odborná porota, ktorú tvorili zamestnanci Odboru starostlivosti o životné prostredie, environmentálnej výchovy a vzdelávania (OSŽPEVV), Odboru komunikácie a osvety (OKO) a Odboru analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb (OAHŽPES) Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), zhodnotila v priebehu mesiaca jún súťažné príspevky súťaže Oči na stopkách.

Do súťaže sa školy zapojili prostredníctvom 33 príspevkov, ktoré publikovali v rámci školského programu Na túru s NATUROU v rubrike Spravodajca - Oči na stopkách. Súťaže sa zúčastnilo 9 prieskumníkov zo 7 prieskumných skupín. Zastúpenie jednotlivých kategórií bolo nasledovné:

Kategória A - 23 príspevkov

Kategória B - 10 príspevkov

Kategória C - 0 príspevkov

Kategória D - 0 príspevkov

Súťažné príspevky hodnotila odborná porota v zmysle stanovených súťažných kategórií, obsahového zamerania a kritérií hodnotenia. Na základe týchto kritérií sa rozhodla udeliť spolu 5 nasledovných cien:

Fotografia príspevku Nie je sýkorka ako sýkorkaNie je sýkorka ako sýkorka

A) Základné školy - vedúci prieskumných skupín - 4 ceny

1. miesto

Pedagóg:                        RNDr. Pavol Haborák

Škola:                              Základná škola s MŠ, Nachajky 1, Krivany

Názov príspevku:           Nie je sýkorka ako sýkorka

Prieskumná skupina:  Klokani

2. miesto

Pedagóg:                        Mgr. Jana Nichtová

Škola:                              Základná škola, Školská 9, Tlmače

Názov príspevku:           Náučný chodník - Prírodná rezervácia Krivín

Prieskumná skupina:    Vážka

Fotografia príspevku Náučný chodník - Prírodná rezervácia KrivínNáučný chodník - Prírodná rezervácia Krivín

3. miesto

Pedagóg:                        Mgr. Mariana Pšeneková

Škola:                              Základná škola, Hôrka 50, Hôrka

Názov príspevku:           Ako kvitne

Prieskumná skupina:   Hôrčatá

3. miesto

Pedagóg:                        Anna Cabuková

Škola:                              Základná škola, Zákopčie 957, Zákopčie

Názov príspevku:           Už prileteli

Prieskumná skupina:   Lastovičky

Fotografia príspevku Ako kvitneAko kvitne

B) Základné školy - jednotlivci - 1 cena bez poradia

1) Cena za príspevok a aktívny ochranársky prístup

Autor:                               Nela Gloríková

Škola:                              Základná škola, Mierová 134, Svit

Názov príspevku:            Nová rodina vodnára potočného

Prieskumná skupina:   Sviťania z Mierovky

Vedúci skupiny:             RNDr. Danica Božová

Ceny a diplomy získané v súťaži budú odovzdané vedúcim prieskumných skupín v rámci 17. ročníka veľtrhu environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA 2014.

PROTOKOL O VYHODNOTENÍ SÚŤAŽE NA STIAHNUTIE (300 kB, .pdf)

Víťazom srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Pracovný tím programu