Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

OČI NA STOPKÁCH v školskom roku 2013/2014

Rubrika: Poradňa 2. 12. 2013 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku OČI NA STOPKÁCH v školskom roku 2013/2014

Milí prieskumníci, vyhlasujeme IV. ročník súťaže s novinkami.

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje súťaž o najlepšiu fotoreportáž, ktorá zaujímavým spôsobom zachytáva pozitívne alebo negatívne správanie sa človeka k prírode. Jej hlavnou myšlienkou a cieľom je zobraziť pozitívne alebo negatívne postrehy a pocity pri potulkách prírodou počas mapovania vybraných rastlinných a živočíšnach druhov sledovaných v školskom programe Na túru s NATUROU.

Organizácia súťaže

 • Uzávierka súťaže: 31. mája 2014
 • Vyhlásenie výsledkov: do 30. júna 2014

Súťažné kategórie

A. Základné školy - vedúci prieskumnej skupiny

B. Základné školy - jednotlivec

C. Stredné školy  - vedúci prieskumnej skupiny

D. Stredné školy - jednotlivec

Kritériá hodnotenia

 • originalita a kvalita zachytených fotografií
 • originalita slohového prejavu - reportáže
 • celková výstižnosť reportáže
 • formálne spracovanie
 • zachytenie minimálne jedného mapovaného rastlinného alebo živočíšneho druhu (sledovaného v školskom programe Na túru s NATUROU)

Hodnotenie a ceny

Reportáže bude hodnotiť porota zložená zo zamestnancov odboru marketingu a propagácie, odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania Slovenskej agentúry životného prostredia a odborníkom školského programu.

Najlepšie reportáže budúú ocenené praktickými vecnými cenami. Víťazom v kategórii B a v kategórii D venuje vyhlasovateľ súťaže vstup pre štyri osoby do ním vybranej sprístupnenej jaskyne Slovenska v pôsobnosti Správy slovenských jaskýň (organizačnej zložky Štátnej ochrany prírody).

Novinky

 • písanie žánru - fotoreportáž
 • Zrušenie kategórie Reportérske oči na stopkách a Bystrozraké oči na stopkách a vytvorenie štyroch nových kategórií
 • doplnenie kritéria zachytenia minimálne jedného mapovaného rastlinného, alebo živočíšneho druhu v napísanej reportáži
 • súťaženie o vstup do jednej zo sprístupnených jaskýň na Slovensku podľa vlastného výberu víťaza v kategórii B a D.

Stiahnite si propozície súťaže

(5,2 MB, .pdf)

Pracovný tím programu