Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Operení podnájomníci v búdkach

Rubrika: Poradňa 28. 12. 2010 Autor:
Ikona článku Operení podnájomníci v búdkach

Keď do zátiší prírody zavíta zima, dutinové operence sa na noc ukladajú k spánku do vhodných úkrytov v bútľavinách stromov.

.

V lesoch, kde je nedostatok takýchto vhodných stromových úkrytov, sýkorky, brhlíky, kôrovníky, ale aj ďatle rady uvítajú aj príbytky ponúknuté dobrosrdečným človekom. Tak rád kontrolujem počas zimných večerov tieto vtáčie umelé príbytky a teším sa opereným podnájomníkom, ktorí sa v nich zanocovali.

Najhojnejšou podnájomníčkou vo vyvesených búdkach býva sýkorka bielolíca. V menšom počte využívajú počas zimy búdky na nocovanie sýkorky belasé. Menší záujem prejavujú o takýto podnájom sýkorky uhliarky a lesklohlavé. Najvzácnejšími hostkami vhodných vtáčích búdok bývajú v ihličnatých lesoch sýkorka čiernohlavá a sýkorka chochlatá. Zimné ubytovanie v doskovej alebo klátikovej búdke neodmietne však ani brhlík lesný a príslušníci rodiny ďatľov.

.

.

.