Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Operení ranostaji

Rubrika: Poradňa 12. 6. 2012 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Operení ranostaji

Hoci nemá so sebou ani náramkové, ani vreckové hodinky, ba ani len budík, nikdy nezaspí a vždy sa zobudí na minútku presne a začne recitovať svoje ľúbostné verše…

Ilustračná fotografia vrabca

Pri prechádzke lesným či lúčnym zátiším sa nám najmä v jarných dňoch nevtieravo prihovárajú operení obyvatelia prírody. Málokto z ľudí vie, akými včasnými ranostajmi sú práve vtáky. Väčšina z nás ešte sníva sladké sny, keď operence precitajú z polospánku a začínajú švitoriť svoje pesničky.

Ešte za tmy, v apríli okolo pol štvrtej ráno, zobúdza sa v lesnom zátiší ako prvý hlucháň. Hoci nemá so sebou ani náramkové, ani vreckové hodinky, ba ani len budík, nikdy nezaspí a vždy sa zobudí na minútku presne a začne recitovať svoje ľúbostné verše...

Hodnú chvíľku po ňom vstáva v lese červienka, ktorá zobudí svojim plačlivým spevom žltochvosta. Takto sa rad-radom zapájajú do vtáčieho spevokolu ďalšie a ďalšie vtáčiky...

Prečo vtáky spievajú?

Keď sa na oblohu vygúľa slniečko, pod klenbou lesa alebo na lúke zaznieva vtáčia symfónia, v ktorej má každý operenec svoje nezastupiteľné miesto. Práve v čase východu slniečka a potom zase navečer, keď zachádza za hory, spievajú vtáky najintenzívnejšie.

A prečo vlastne vtáky spievajú? Nuž aj preto, že sa tešia z návratu jari do chotára, ale aj preto, lebo spevom samčeky obhajujú svoje hniezdne územia. Každý samček si spevom označuje, že to miesto, kde vytrvale vyspevuje, je už obsadené...

Už naši predkovia si všimli, že vtáčiky spievajú len do Jána (24. júna). A je to naozaj pravda. Na sklonku júna vtáčiky nápadne umĺknu. V lesnej alebo lúčnej komornej sieni zavládne vtedy nápadné ticho. Po jarnom vtáčom džavote niet odrazu ani chýru, ani slychu.

A prečo vtákom tak odrazu nie je do spevu? Nuž preto, lebo v tomto čase si  začínajú  vymieňať perie. Pri výmene nového odevu spotrebujú vtáky veľa energie a vôbec, ale vôbec im nie je do spevu... Aj starosti spojené s výchovou potomstva im bránia v tom, aby si zanôtili tak, ako kedysi na počiatku mája, keď ich v hniezdach ešte nečakali hladné deti...

Text a foto: Ing. Miroslav Saniga, CSc.