Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Poďme sa pozrieť do pralesa

Rubrika: Poradňa 1. 8. 2012 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Poďme sa pozrieť do pralesa

Aj na Slovensku existuje viacero miest, na ktorých sa môžeme poprechádzať pralesom.

Fotografia pralesa v rezervácii Svrčinník

Obr. 1 Prales v prírodnej rezervácii Svrčinník

 Pri predstave pralesa sa nám v mysli vo väčšine prípadov vybaví typický tropický prales z Afriky alebo Južnej Ameriky, plný vysokých listnatých drevín, lián, množstva dotieravého hmyzu, hadov visiacich z konárov a opicami preháňajúcimi sa v korunách stromov. Len málo koho v prvom momente napadne, že aj na Slovensku existuje viacero miest, na ktorých sa môžeme poprechádzať pralesom bez toho, aby sme museli cestovať veľmi ďaleko. Samozrejme, že prales na Slovensku vyzerá úplne inak ako ten typický tropický dažďový prales, ale niektoré znaky majú napriek tomu spoločné. Jedná sa predovšetkým o lesný ekosystém, do ktorého po stáročia nezasahoval žiadny človek a všetky procesy v ňom prebiehajúce boli čisto v réžii samotnej prírody. Je typický plošným výskytom veľmi starých stromov, najčastejšie bukov, jedlí alebo aj smrekov.

Pri prechádzke cez prales sa človek určite poriadne zapotí, pretože veľmi často musí prekračovať veľké kusy popadaného dreva, niekedy sa musí predierať cez hustý porast krovia v ťažkom teréne. V dutinách starých stromov hniezdi množstvo vtákov. Všade okolo rastú stromy maličké, stredné, ale aj veľmi veľké. Na prvý pohľad sa zdá, akoby bol v pralese veľký neporiadok. Avšak opak je pravdou a príroda práve prostredníctvom zdanlivého neporiadku zabezpečuje vyváženosť v ekosystéme.

Fotografia Badínskeho pralesaObr. 2 Mŕtve drevo v Badínskom pralese

Odumreté drevo sa postupne úplne rozloží a pripraví pôdu pre rast ďalším generáciám drevín. Popadané tzv. mŕtve drevo poskytuje taktiež domov stovkám bezstavovcov, ktoré ho využívajú ako miesto pre rozmnožovanie, oddych, alebo miesto pre nájdenie potravy. Na rozkladajúcom sa dreve je možné nájsť množstvo druhov húb, ktoré postupne napomáhajú procesu postupného rozkladu a zabezpečujú miesto pre nový život. Na odumretých tkanivách vyrastá nový život, z mŕtveho vzniká živé a tento proces sa opakuje neustále dookola pokiaľ ho svojou činnosťou nenaruší človek.

V momente, keď do pralesa svojou činnosťou zasiahne človek napr. prostredníctvom výrubu drevín, prales prestáva byť pralesom a fungovanie prírodných procesov je narušené. Na Slovensku zaberajú pralesy len 0,2 % celkovej výmery lesov a k tomu väčšinou tvoria len výmerou malé fragmenty lesa. Práve z tohto dôvodu je potrebné, aby pralesy u nás ostali bez zásahu človeka, boli chránené a všetky procesy v nich boli ponechané na samovývoj. Práve les, ktorý na pohľad nevyzerá ako "záhradka" s pekne usporiadanými kmeňmi do radu a rovnakým vekom je zárukou silnej ekologickej odolnosti a je isté, že prales odoláva oveľa lepšie akýmkoľvek atakom zo strany prírody alebo človeka. Svojou rôznorodosťou zabezpečí oveľa lepšiu životaschopnosť všetkých svojich súčastí.

Medzi najznámejšie pralesy na Slovensku patrí napr. Badínsky prales alebo Dobročský prales. Ďalšou významnou lokalitou sú Karpatské bukové pralesy, ktoré sa nachádzajú na východnom Slovensku a sú zaradené do prírodného dedičstva organizáciou UNESCO.  Avšak mnohé územia sú širokej verejnosti menej známe a malé pralesy alebo ich pozostatky je možné nájsť roztrúsene všade po celej našej krajine.

Lokality pralesov zmapovaných organizáciou FSC nájdete na: http://pralesy.sk/lokality/lokality-pralesov.html

Napriek tomu, že pralesov je u nás len málo, nie všetky majú zabezpečenú takú ochranu, akú by si na svoje hodnoty zaslúžili, čo je určite predovšetkým na škodu našim budúcim generáciám. Pohľad na vyrúbané holiny aj v národných parkoch je nám výstrahou najvyššieho stupňa, že priority štátu týkajúce sa ochrany prírody sú veľmi zle nastavené a veľmi podcenené. Často krát sa stáva, že štát uprednostní jednorazový zisk z predaja dreva, ktorý je len krátkodobým benefitom na úkor trvalo udržateľného profitu z ekosystémových služieb, ktoré v sebe zahŕňajú napr. tvorbu kyslíka, protieróznu ochranu, protipovodňovú ochranu, ale aj turizmus a rekreáciu a mnohé ďalšie služby, ktoré nám poskytuje zdravý funkčný les. Veď kto už by sa chcel rekreovať na vyrúbanej holine. Aj smrekový les, ktorý je poškodený lykožrútovou kalamitou postupne sám zmladzuje a v ďalšej generácii aj bez zásahu človeka dokáže vytvoriť ekologicky stabilnejší ekosystém ako predtým. Okrem toho je veľmi zaujímavé sledovať postupné zmladenie lesa v réžii samotnej prírody a je to prírode bližšie ako sadiť stromčeky v rade a vytvárať do budúcnosti opäť nestabilný a na choroby náchylný porast. Napriek tomu, že je časté vidieť ľudí dokonca aj známe osobnosti ako sadia stromčeky v lese, nie vždy je to pozitívne pre prírodu a akokoľvek sa nám zdá vysadenie množstva mladých smrekov pozitívne v skutočnosti to pozitívnym prínosom pre prírodu ani nie je. Príroda je v tomto silnejšia a najlepšie vie, že aké dreviny, v akom zložení v akom poradí potrebuje na to, aby na konci vytvorila zdravý, odolný ekosystém lesa.

Ak budete mať chuť, tak si na vyššie uvedenej stránke skúste nájsť prales, ktorý je najbližšie vášho domova a zažite dobrodružstvo v divočine pralesa na Slovensku.

Text a foto: Mgr. Ján Černecký