Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Pohostinná breza a jelša

Rubrika: Poradňa 28. 10. 2011 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Pohostinná breza a jelša

Brezy a jelše sú nebyčajne pohostinnými drevinami. Keď začnú dozrievať plody týchto stromov, zlietajú sa na ne v početných kŕdlikoch stehlíky čečetavé a čížavé.

Fotografia čížikačížik - stehlík čížavý

V jesennom období prilietajú do našich zemepisných šírok početné kŕdliky čečetiek a čížikov zo severnej Európy, ktoré neodmietnu štedrú potravnú ponuku v podobe brezových a jelšových semienok.

V tomto období bývajú brezy i jelše dolsova obsypané jedincami týchto dvoch vtáčích druhov. Hodujúce operence upozornia na svoju prítomnosť v brezovom hájiku či pobrežnom jelšovom poraste jemným štebotom.

Čečetky i čížiky sú doslova operenými akrobatmi. Po tenkých vetvičkách sa vešajú vo všakovakých pózach, a tak milovník prírody si môže tieto družné vtáčatá poprezerať zo všetkých strán ako v obrázkovej knižke.

Keď početný hodujúci kŕdeľ vyplaší nejaký vonkajší rušivý podnet, vtáčatá sa odrazu vznesú za hlasitého džavotu do povetria. V zomknutom kŕdliku pripomínajúcom formáciu roja včiel sa chvíľku preletia po okolí, opisujúc presnú kružnicu alebo elipsu, aby po niekoľkých minútach začali neobyčajne koordinovane zasa zosadať na štedro zarodené brezy a jelše, kde pokračujú v hostine, ktoré je pre tieto drobné a neposedné vtáčatá doslova rituálom.

.

.