Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Polnočný soví koncert

Rubrika: Poradňa 20. 2. 2011 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Polnočný soví koncert

Počas februára panuje obyčajne v zátišiach našej prírody ešte pravá zimná atmosféra s treskúcimi mrazmi a záľahami snehu, a tak náhodný návštevník prírody by si myslel, že v tomto čase nočnú mĺkvosť lesa nerozčerí nijaký hlas živého tvora. Nie je to tak celkom pravda.

Aj keď do prvého jarného dňa zostáva ešte jeden mesiac, príslušníci rozvetvenej rodiny sov, pokiaľ nechcú zostať bez revíru, v ktorom páry budú môcť vychovávať svoje potomstvo, musia už v tomto čase ešte pred vrcholom zimy obhajovať vyhukovaním svoje hniezdne revíry.

Imagekuvik vrabčí - Glaucidium passerinum

V okolí miest a dedín zo skalných lomov alebo skalných útvarov možno už za večerného súmraku alebo ráno na svitaní započuť tiahle húkanie "hú-hú" výra skalného. Je to najväčšia európska sova, ktorej húkanie pri priaznivých poveternostných podmienkach sa rozlieha až do vzdialenosti jedného kilometra! V nižších polohách Slovenska sa nocou ozýva podobné, ale tichšie volanie myšiarky ušatej.

V slovenských lesoch žije aj najmenšia európska sova - kuvik vrabčí, ktorý je len o niečo väčší ako vrabec. Aj keď je to maličká sovička, pri obhajovaní svojho zvoleného revíru vie byť veľmi agresívna. Samec sa dokonca opováži zaútočiť aj na človeka-votrelca v revíri, ktorý ho vyprovokuje napodobňovaním jeho monotónneho popiskovania "tju-ťu-ťu-ťu"...
Koncert sovieho vyhukovania možno zažiť v noci, kedy sa samce celé hodiny nápadne ozývajú a označujú si tým svoje budúce teritóriá a zároveň sa uchádzajú o náklonnosť potenciálnych partneriek. Samce sú pri hájení si svojich revírov niekedy veľmi agresívne a zavše zvádzajú o teritóriá aj neľútostné súboje, pri ktorých sa môžu do seba zakvačiť pazúrmi... Náhodného svedka môžu sovie zásnuby v noci aj vystrašiť, pretože zvuky sú zavše aj nepríjemné a pripomínajú hrdúsenie nejakého živočícha či človeka...

Po vybojovaní teritórií a zasnúbení partnerov si sovie páry zakladajú hniezda a už začiatkom marca začínajú sedieť na znáškach, hoci v horských lesoch v tomto období ležia ešte záľahy snehu a nočné mrazy nie sú nijakou vzácnosťou. Niet sa preto čomu čudovať, že sa už teraz si páry musia vybojúvať územia pre výchovu potomstva.

Niektorým sovám, ktoré sú pánmi noci, prisudzovali naši predkovia schopnosť predpovedať smrť... Povery o tom, že kuvikanie kuvika niekde na priedomí predznamenáva smrť niekoho z domu, sú naozaj len vymyslenými mýtami. Na Slovensku žije desať druhov sov.

.

.

.