Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Pozvánka na Regionálne metodické a informačné dni pre učiteľov

Rubrika: Poradňa 24. 10. 2010 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Pozvánka na Regionálne metodické a informačné dni pre učiteľov

Slovenská agentúra životného prostredia uskutoční v novembri a decembri 2010 Regionálne metodické a informačné dni pre učiteľov pre školský rok 2010/2011.

obrázokRegionálne metodické a informačné dni pre učiteľov sú zamerané na environmentálnu výchovu. Cieľom metodických dní je posilniť spoluprácu a komunikáciu v oblasti environmentálnej výchovy prostredníctvom aktívnej výmeny informácií a skúseností učiteľov, koordinátorov environmentálnej výchovy a odborných pracovníkov pôsobiacich v oblasti výchovy a vzdelávania školskej mládeže.

Po úspešnej realizácii týchto podujatí v školskom roku 2009/2010 a priaznivej odozve zo strany učiteľov, ponúka SAŽP metodické dni aj v školskom roku 2010/2011. Podujatia budú realizované osobitne pre západné, stredné a východné Slovensko v strediskách environmentálnej výchovy (SEV) SAŽP v týchto termínoch:

  • východné Slovensko 25. - 26. november 2010 - SEV Regetovka
  • stredné Slovensko    29. - 30. november 2010 - SEV Drieňok Teplý Vrch
  • západné Slovensko    2. - 3. december 2010 - SEV Drieňok Teplý Vrch

.

Rámcový program podujatí:

I. časť:

II. časť:

  • Prezentácie vlastných nápadov a skúseností účastníkov s praktickou realizáciou environmentálnej výchovy v škole

.

Všetky náklady spojené s pobytom v stredisku (strava a ubytovanie) sú účastníkom hradené bezplatne!
Účastníci si hradia iba cestovné náklady!

V prípade Vášho záujmu vyplňte nižšie uvedenú prihlášku a pošlite ju e-mailom na kontaktnú adresu určenú pre daný termín najneskôr do 12. novembra 2010. V prípade väčšieho počtu uchádzačov bude rozhodujúci dátum a čas zaslania prihlášky.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Pracovný tím programu Na túru s NATUROU

.

.

.