Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Prečo prikrmovať vtáky len v zime?

Rubrika: Poradňa 24. 5. 2012 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Prečo prikrmovať vtáky len v zime?

Napríklad v Anglicku je prikrmovanie vtákov na mnohých miestach celoročnou záležitosťou. A aký je výsledok?

Na Slovensku to nie je príliš rozšírené, ale v napr. Anglicku je prikrmovanie vtákov na mnohých miestach celoročnou záležitosťou. A výsledok? V roku 2005 sa v Anglicku zaznamenal hromadný úhyn stehlíkov zelených (Carduelis chloris) na kŕmidlách vtákov. Zistilo sa, že uhynutie spôsobili jednobunkové organizmy (prvoky), ktoré sa vyskytujú najmä u holubov. Táto nákaza sa zrejme rozšírila na kŕmidlá vtákov počas teplých dní v jarnom a letnom období a spôsobila hromadné hynutie stehlíkov zelených, tzv. zelienok ale aj piniek lesných (Fringilla coelebs).

Ale nie je to len problém Anglicka. V ďalších rokoch bol úhyn zelienok a piniek zaznamenaný v Škandinávii a v roku 2012 už aj v Českej republike. Nákaza sa môže preniesť na spevavé vtáky a môže spôsobiť úhyn značného množstva hniezdiacich vtákov. Keďže aj na Slovensku sa sem-tam objavujú snahy prikrmovať vtáky aj po skončení zimných dní - je potrebné upozorniť na toto nebezpečenstvo. Zároveň je potrebné spresniť, že táto nákaza nie je prenosná na človeka, ani na cicavce, jedná sa o ochorenie vtákov.

Okrem toho prílišné predlžovanie prikrmovania do apríla a mája spôsobuje poruchy v správaní sa vtákov počas hniezdenia. Samce sú tučné, menej spievajú alebo vôbec nespievajú, nevytvárajú páry so samičkami, prestávajú sa rozmnožovať. A východisko?

Vtáky prikrmovať len v zimnom období, najlepšie počas mrazov a po zimnom období, obvykle počas marca, prikrmovanie skončiť. Začať s prikrmovaním až koncom roka počas prvých mrazov.

Vladimír Slobodník