Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Príchod zimy a vtáky

Rubrika: Poradňa 17. 12. 2012 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Príchod zimy a vtáky

Väčšina druhov opustila Slovensko a presunuli sa južnejšie …

Fotografia pinky severskejpinka severská

             V decembri prichádza vlhké, chladné a často aj mrazivé počasie. Vtáky majú viac roboty so zháňaním potravy. Väčšina druhov opustila Slovensko a presunuli sa južnejšie (počas migrácií od júla do novembra). Niektoré otužilejšie druhy u nás zostávajú a niekoľko druhov k nám dokonca na zimu prilieta zo severu. Dôvodom je to, že na severe Európy v zime panujú oveľa mrazivejšie dni, ako v strednej Európe a na Slovensku.

Jednu skupinu tvoria vtáčie druhy, ktoré u nás môžeme pozorovať aj v lete aj v zime, pričom v zimnom období sa sústreďujú do krdlikov a kŕdle často tvoria aj viaceré druhy. K týmto druhom patria:

 • sýkorka bielolíca, belasálesklohlavá často tvoria spoločné kŕdliky,
 • ale k nim sa jednotlivo pripájajú aj kôrovníky, brhlíky a ďatle,
 • na nezamrznutých stojatých a mierne tečúcich vodách tvoria zoskupenia kačice divé, lysky čierne a v menších počtoch aj labute hrbozobé,
 • hosťami zo severu sú labute spevavé, hlaholky seversképotáplice severské,
 • väčšie kŕdle na okrajoch lesov a v parkoch vytvárajú aj mlynárky dlhochvosté
 • na poliach južného Slovenska pozorujeme veľké zoskupenia havranov čiernych,
 • na poliach aj pri mokradiach sú kŕdle volaviek popolavýchvolaviek bielych,
 • v zime sa zoskupujú aj sojky, straky , glezgy ale aj myšiarky ušaté (sovy),
 • väčšie krdle vytvárajú stehlíky pestréstrnádky žlté,
 • vo veľkých skupinách môžeme počas silnejších zím zbadať na jarabinách a jabloniach hostí zo severu - chochláče severské ale aj drozdy čvíkotavé,
 • veľké kŕdle dokážu vytvoriť aj stehlíky čížavé, pinky severskéstehlíky zelené,
 • hoci veľmi zriedkavo - môžeme na niektorých miestach Slovenska na poliach zaznamenať aj kŕdliky jarabíc poľných.

Fotografia stehlíka pestréhostehlík pestrý

Druhú skupinu tvoria druhy, ktoré u nás v zimnom období zostávajú len v malých počtoch, často len jednotlivo.

 • v záhradách a pásoch kríkov napríklad: vrchárka modráslávik červienka,
 • v porastoch trstia: strnádka trsťová  a fúzatka trsťová,
 • v smrekových porastoch v lese aj v meste králiček zlatohlavý  a hýľ lesný,
 • na väčších riekach orliak morskýpotápače 3 druhy (potápač biely, potápač dlhozobý, potápač veľký),
 • na jednotlivých stromoch alebo v pásoch kríkov uprostred polí strakoš sivý,
 • z dravcov - myšiak severský a sokol kobec.

Vladimír Slobodník