Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Prieskumníci s očami na stopkách ocenení na ŠIŠKE 2011

Rubrika: Poradňa 19. 10. 2011 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Prieskumníci s očami na stopkách ocenení na ŠIŠKE 2011

V minulom týždni sa konal XIV. ročník Veľtrhu environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA 2011. V rámci programu podujatia boli ocenení aj úspešní účastníci reportérskej súťaže Oči na stopkách.

Záujem o veľtrh ŠIŠKA stále rastie

Obrázok 1Burza kníh, metodických materiálov a učebných pomôcok

Viac ako 140 pedagógov, koordinátorov a odborných pracovníkov environmentálnej výchovy z celého Slovenska sa zúčastnilo XIV. ročníka Veľtrhu environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA 2011, ktorý sa konal od 13. do 15. októbra v areáloch kúpeľov Sliač. Tohtoročná účasť potvrdila, že záujem o podujatie nielenže pretrváva, ale z roka na rok rastie. Organizátorom veľtrhu ŠIŠKA je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).

Program štrnástej ŠIŠKY opäť ponúkol široké spektrum prezentácií dokumentujúcich záujem a snahu pedagógov a ich žiakov (od najmenších škôlkarov po stredoškolákov) aktívne sa podieľať na trvalo udržateľnom živote na našej planéte. Už tradične na veľtrhu nechýbala burza kníh, metodických materiálov a učebných pomôcok, o ktorú býva veľký záujem. Archeológii bol venovaný aj tematický večerný program, v ktorom Ján Beljak, pracovník archeologického ústavu SAV, účastníkov oboznámil s výskumom a najnovšími objavmi na Pustom hrade. Praktickým pokračovaním archeologickej témy bol tradičný poznávací výlet, tentoraz účastníci ŠIŠKY absolvovali výstup na Pustý hrad.

Druhý večer bol venovaný oceňovaniu úspešných účastníkov súťaží realizovaných SAŽP (Oči na stopkách, Hodina s Ekostopou a ProEnviro) a slávnostnému odovzdávaniu Certifikátov ekologickej stopy.

 • V druhom ročníku školského programu Ekologická stopa získalo Certifikát ekologickej stopy 107 škôl z celého Slovenska. Udeľovanie certifikátov prebieha vo virtuálnej, a teda environmentálne šetrnej rovine. Zástupcovia ôsmych škôl, s najnižšou ekologickou stopou vo svojej kategórii, si však certifikáty prevzali osobne na veľtrhu.
 • Hodina s Ekostopou je súťaž o najlepšiu aktivitu na tému ekologická stopa. V minulom školskom roku 108 pedagógov (24 MŠ, 59 ZŠ, 25 SŠ) prihlásilo do súťaže 114 aktivít. Na ŠIŠKE boli ocenení autori 12 najlepších aktivít.
 • V 6. ročníku súťaže ProEnviro (súťaž o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou) súťažilo 32 školských kolektívov. Porota udelila dvanásť cien (tri ceny v každej kategórii bez poradia).

Ocenenia v súťaži Oči na stopkách

Kampaň a reportérska súťaž Oči na stopkách, zameraná na informovanie verejnosti o pozitívnom a negatívnom správaní sa človeka k prírode, je súčasťou školského programu Na túru s NATUROU a v školskom roku 2010/2011 sa konala po prvý raz. Jej výsledky boli vyhlásené pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (5. jún). 20 autorov najlepších príspevkov a fotografií (porota vyberala z takmer 300 prihlásených prác), bolo tiež ocenených na tohtoročnej ŠIŠKE. Za ocenených žiakov preberali ceny ich vedúci prieskumných skupín.

1. kategória REPORTÉRSKÉ oči na stopkách

jednotlivci - žiaci:

 • 1. miesto: Natália Jordanová (8.trieda): Ako sme zachránili život
  prieskumná skupina: Hôrka, vedúci skupiny: Mgr. Lucia Bossiová
  Základná škola, Na Hôrke 30, 949 11 Nitra
 • 2. miesto: Veronika Berecinová (6.trieda): Nemí pamätníci
  prieskumná skupina: ekológovia, vedúci skupiny: Ing. Eva Berecinová
  Základná škola s MŠ, Tušická Nová Ves 64
 • 3. miesto: Veronika Katová (4.trieda): Kompostovanie
  prieskumná skupina: ekológovia, vedúci skupiny: Ing. Eva Berecinová
  Základná škola s MŠ, Tušická Nová Ves 64

prieskumné skupiny - vedúci skupín:

 • 1. miesto: Mgr. Alena Píšová: Takéto Vianoce by nás netešili a séria článkov celej skupiny
  prieskumná skupina: Ždánci
  Základná škola SNP Horná Ždaňa
 • 2. miesto: RNDr. Danica Božová: Záchrana zraneného holuba a séria článkov celej skupiny
  prieskumná skupina: Sviťania z Mierovky
  Základná škola, Mierová 134, Svit
 • 3. miesto: Mgr. Hana Neoveská: Bobor a človek v prírode a séria článkov celej skupiny
  prieskumná skupina: Bobríci
  Základná škola Brodské

2. kategória BYSTROZRAKÉ oči na stopkách

jednotlivci - žiaci:

 • 1. miesto: Jakub Kotúč (2.trieda): Modelka jašterica a súbor fotografií Galéria u babky
  prieskumná skupina: Bystríkovia, vedúci skupiny: Mgr. Lenka Bartáková
  Základná škola Košťany nad Turcom
 • 2. miesto: Petra Husáková (2.trieda): Ako kvitnú trnky
  prieskumná skupina: Zlaté rybky, vedúci skupiny: Jaroslava Rybková
  Základná škola s MŠ, Dostojevského 2616/25, Poprad
 • 3. miesto: Rút Turzáková (9.trieda): Návrat k predkom
  prieskumná skupina: Snežienky, vedúci skupiny: Mgr. Eva Neupaverová
  Základná škola s MŠ, Komenského 587/15, Poprad

prieskumné skupiny - vedúci skupín:

 • 1. miesto: Mgr. Alžbeta Slavkovská: Kopa odpadu
  prieskumná skupina: Chebip
  Základná škola s MŠ Vagonárska 1600/4, Poprad
 • 2. miesto: Mgr. Ľubica Budayová: súbor fotografií: Pomoc prírode, Čistíme brehy Žehrice
  prieskumná skupina: 5.B a 7.A
  Základná škola Komenského 6, Spišské Vlachy
 • 3. miesto: Mgr. Daniela Grechová: Vypálený krmelec + súbor fotografií skupiny
  prieskumná skupina: Travertínkovia
  Základná škola s MŠ Vyšné Ružbachy

3. kategória VEĽKÉ oči na stopkách

jednotlivci - žiaci: cena neudelená

prieskumné skupiny - vedúci skupín:

 • 1. miesto: prieskumná skupina Snežienky
  vedúci skupiny: Mgr. Eva Neupaverová
  Základná škola s MŠ, Komenského 587/15, Poprad
 • 2. miesto: prieskumná skupina Chebip
  vedúci skupiny: Mgr. Alžbeta Slavkovská
  Základná škola s MŠ Vagonárska 1600/4, Poprad
 • 3. miesto: prieskumná skupina Sviťania z Mierovky
  vedúci skupiny: RNDr. Danica Božová
  Základná škola, Mierová 134, Svit

Špeciálne ceny Oči na stopkách pre základné školy:

 • Matej Hyčko (2.trieda): za sériu článkov a fotografií
  prieskumná skupina: Bystríkovia, vedúci skupiny: Mgr. Lenka Bartáková
  Základná škola Košťany nad Turcom
 • Eva Ammerová (5.trieda): za sériu článkov a fotografií
  prieskumná skupina: Sviťania z Mierovky, vedúci skupiny: RNDr. Danica Božová
  Základná škola, Mierová 134, Svit
 • Andrea Jabrocká (9.trieda): za sériu článkov a fotografií
  prieskumná skupina: Snežienky, vedúci skupiny: Mgr. Eva Neupaverová
  Základná škola s MŠ, Komenského 587/15, Poprad

.VYHODNOTENIE STREDNÉ ŠKOLY:

Špeciálne ceny Oči na stopkách pre stredné školy:

 • prieskumná skupina Zelení nadšenci
  vedúci skupiny: Ing. Beáta Ľubová
  Spojená škola Nižná
 • prieskumná skupina Zálesáci
  vedúci skupiny: PaedDr. Alexandra Dancziová
  Gymnázium Nové Zámky

Celkom 52 ocenení

Počas slávnostného večera ŠIŠKY 2011 bolo jednotlivcom a školským kolektívom odovzdaných celkom 52 cien. Oceneným vo všetkých súťažiach gratulujeme a veríme, že aj naďalej sa budete zapájať do programov, ktoré SAŽP pripravuje.

Prajná a súdržná atmosféra tohtoročnej ŠIŠKY vyvrcholila spoločne zaspievanou hymnou, ktorá mala svoju premiéru počas minulého ročníka. Každoročne sa na Šiške stretávajú ľudia, ktorí sa venujú environmentálnej výchove, chcú sa podeliť o svoje skúsenosti a poznatky a chcú sa inšpirovať novými nápadmi. Mnohí z nich chodia na Šišku každý rok a nevedia si predstaviť, že by to bolo inak. A tí, ktorí prišli po prvý raz, sa už v priebehu štrnástej Šišky tešili na pätnástu.

.