Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

ProEnviro 2012/2013

Rubrika: Poradňa 16. 1. 2013 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku ProEnviro 2012/2013

VIII. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou s názvom ProEnviro 2012/ 2013 je už vyhlásený.

Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania vyhlásila spoločne s partnermi - SHP Harmanec, a. s. a Slovenskou autobusovou dopravou Zvolen, a. s., už VIII. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou s názvom ProEnviro 2012/ 2013.

Poslanie súťaže

Poslaním tejto súťaže je propagácia a podpora projektov škôl smerom k trvalo udržateľnému rozvoju, zvýšenie záujmu žiakov a pedagógov o svoju školu a jej životné prostredie, rozvíjanie spolupráce či aktívnej účasti na riešení problémov komunity a regiónu.

Organizácia súťaže a jej priebeh

Do súťaže môže škola prihlásiť environmentálny projekt zrealizovaný a ukončený do konca apríla 2013, nie však starší ako dva roky. Vyplnený prihlasovací formulár projektu je potrebné zaslať najneskôr do 15. mája 2013. Projekty budú rozdelené a hodnotené v troch kategóriách: materské, základnéstredné školy.

Víťazné školy budú odmenené praktickými vecnými cenami, ktoré do súťaže venuje Slovenská agentúra životného prostredia a výrobkami značky Harmony, ktoré venuje partner súťaže spoločnosť SHP Harmanec, a.s.

Propozície súťaže, prihláškový formulár a ďalšie informácie môžete získať na webovej stránke Slovenskej agentúry životného prostredia.

OrganizátorSlovenská agentúra životného prostredia

Kontakt:
Mgr. Lucia Šávoltová
telefón: 048/ 43 74 120
mobil: 0918 500 032
e-mail: proenviro@sazp.sk

Obrázok s logami organizátorov a partnerov