Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

ProEnviro 2013/2014

Rubrika: Poradňa 21. 1. 2014 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku ProEnviro 2013/2014

Ďalší ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou vyhlásený.

Obrázok plagátu súťaže

Do súťaže určenej pre materské, základné i stredné školy môže škola prihlásiť environmentálny projekt, ktorý trval 1 mesiac a ktorý bol zrealizovaný a ukončený do apríla 2014 (vrátane).

Každá škola môže poslať maximálne 3 projekty. Uzávierka súťaže je do 15. mája 2014.

Tlačová správa - SAŽP, 11. 12. 2014 (230 kB, .rtf)

Víťazné školy získajú vecné ceny od Slovenskej agentúry životného prostredia a partnera súťaže SHP Harmanec, a. s., ktorý sa v tomto ročníku rozhodol špeciálne oceniť tú školu, ktorej projekt bude zameraný na tému Ako motivovať svoju školu, rodinu alebo okolie k recyklácii.

Reklamným partnerom súťaže ProEnviro je Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s.

Pracovný tím programu