Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Program Beagle - II. a III. fenofáza

Rubrika: Poradňa 19. 4. 2010 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Program Beagle - II. a III. fenofáza

Príroda sa prebúdza a na stromoch prebiehajú pravidelné cyklické zmeny, ktoré sa dajú sledovať. V školskom programe BEAGLE môžete práve sledovať II. fázu – prvé kvety a III. fázu – prvé listy.

Stromy predstavujú malé ekosystémy, v ktorých sa každý deň odohrávajú milióny vzácnych a nenahraditeľných príbehov.

list dubafoto: Martina Proháczková

Príroda sa prebúdza a na stromoch prebiehajú pravidelné cyklické zmeny, ktoré sa dajú sledovať. Skúmaním a monitorovaním zmien životných cyklov stromov, v závislosti od sezónnosti (fenológia) a od geografického rozšírenia je možné získať dôležité informácie o klimatických zmenách.

V tomto období môžete v závislosti od lokality vašich stromov sledovať vývin prvých listov alebo prvých kvetov. Podeľte sa o svoje záznamy aj s ostatnými školami na Slovensku a v zahraničí.

V rámci malých ekologických projektov školského programu Na túru s Naturou  sa napríklad môžete zamerať na monitoring jednotlivých fenologických fáz vybraných druhov stromov vo vašej škole alebo v jej blízkom okolí.
Viac informácií o tom ako tento prieskum zrealizovať nájdete na stránke školského programu Beagle www.beagleproject.org.

Pokiaľ Vám ušla I. fenofáza Pučanie zamerajte sa na II. fázu  Prvé kvety a III. fázu Prvé listy a v nasledujúcom vegetačnom období si môžete doplniť Pučanie.

Na inšpiráciu si pozrite jedno neobyčajné video, ktoré by mohlo byť kľudne aj pohľadom z okna vašej školy...  v deväťdesiatich sekundách zachytáva zmenu prírody počas jedného roka.

.

Program BEAGLE bol financovaný s podporou Európskej Komisie.