Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Pud, ktorý nepozná hranicu

Rubrika: Poradňa 3. 5. 2011 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Pud, ktorý nepozná hranicu

Všetci vnímame začiatok jari rozdielne. Niekoho prekvapí prvý teplý vánok, niekoho prvé kvitnúce kvietky ako prvosienka a snežienka. Niekto spozoruje prvé sťahovavé vtáky bociana, lastovičku alebo žltochvosta. Iní zase skákajúce „neohrabané tvory“ pri prechádzke okolo rybníka alebo menšieho potoka. Správne tušíte, že sú to žaby.

Obrázok 1Zábrany z tvrdenej fólie sa stavajú popri cestách na
migračných bariérach obojživelníkov

Táto skupina živočíchov prežila zimu, zahrabaná v lesnej pôde alebo v kopách konárov a haluziny. Prvé jarné lúče ich prebúdzajú k životu. Lúče znamenajú pre nich teplo a keďže patria k studenokrvných živočíchom musia sa najprv ,,nahriať". aby začali normálne fungovať.

Len čo sa zobudia, ich prvé skoky sú do najbližšej lokality, kde sa vyskytuje voda. Môže to byť veľká mláka čo zostala po snehu alebo rybníky, menšie potoky ale aj zátoky vo vodných nádržiach.

Čo ich sem ale ťahá? Sú ,,vedené" pudom, ktorý má zabezpečiť ich ďalšie potomstvo. V tomto období môžeme vidieť skákajúce skokany a ropuchy. Samička si nesie svojho partnera na chrbte a putuje do vhodnej lokality.

Tento pud je taký silný, že žaby niekedy musia prekonať aj nástrahy čo im pripravil človek. Ide predovšetkým o líniové stavby t.j. cesty a železnice, ktoré im prekrížili tradičnú migračnú cestu za rozmnožovaním. Určite ste už videli, že popri takýchto cestách sa stavajú zábrany z fólie a dobrovoľníci ich zbierajú a prenášajú na druhú stranu cesty. Fólia má zabrániť tomu aby ich usmrtili prechádzajúce autá. Niektorí milovníci a ochrancovia prírody im takéto miesta rozmnožovania vybudujú aj za pomoci bagrovania alebo legálneho odstrelu pôdy.

Ak poznáš miesto, kde prechádzajú žaby cez cestu ,,mimo priechodu predchodcov" a dochádza tam k ich usmrteniu môžeš to nahlásiť na príslušný úrad alebo správu chráneného územia.

.

.

.