Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Rastliny a mravce

Rubrika: Poradňa 18. 4. 2012 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Rastliny a mravce

…rastliny nestrácajú na zaujímavosti ani po odkvitnutí.

V prírode sa dajú pozorovať mnohé príklady spolužitia rastlín a živočíchov. A nemusia to byť vždy iba veľké zvieratá, stavovce. Môžu nimi byť napr. aj drobné mravce, ktoré sú síce nenápadné, ale v lesných i nelesných biotopoch veľmi hojné.

Myrmekochórne rastliny

Príklady spolužitia  mravcov a niektorých rastlín môžeme pozorovať napr. na jarných rastlinách listnatého lesa. Tieto rastliny nestrácajú na zaujímavosti ani po odkvitnutí. Mravce sa totiž podieľajú na rozširovaní ich semien. V záujme každej rastliny je, aby sa jej semená dostali čo najďalej od materskej rastliny a mohli tak osídliť čo najväčší priestor. Rastliny, ktoré na to využívajú pomoc mravcov, sa nazývajú odborne "myrmekochórne". Toto slovo bolo utvorené z gréckeho slova myrmex - mravec a chória - šírenie.

A podľa čoho zistíme, ktorá rastlina je myrmekochórna? Treba sa pozrieť na jej zrelé semená, najlepšie lupou. Na semenách majú totiž pozoruhodné výrastky, ktoré sa nazývajú "mäsíčko". Má zvyčajne kontrastnú farbu oproti farbe semena a obsahuje rôzne výživné látky lákavé pre mravce. Mravce takéto semená nosia do mravenísk a výživným mäsíčkom z nich kŕmia larvy. Semená rastlín takto môžu byť transportované až na vzdialenosť 70 m. Po skonzumovaní mäsíčka zostávajú semená nepoškodené a môžu vyklíčiť.

Ďalším dobre viditeľným príkladom ako rastliny "vychádzajú v ústrety" mravcom je poliehanie stoniek. Skúste si všimnúť napr. snežienku po odkvitnutí. Predlžuje sa jej kvetná stopka, ktorá naviac ochabuje až napokon poľahne na zem. To preto, aby boli jej semená dostupnejšie pre mravce. Kvety a plody poľahnuté na zemi má napr. aj častá lesná rastlina kopytník európsky. K myrmekochórnym rastlinám patria mnohé bežne sa vyskytujúce lesné druhy, napr. snežienka, fialka, chochlačka, bledavka, krivec, scila, pečeňovník, pľúcnik, prvosienka bezbyľová, kandík psí, zimozeleň menšia a mnohé ďalšie. Výskyt myrmekochórnych rastlín niekedy zreteľne naznačuje kadiaľ vedú cestičky mravcov, ktoré ich cestou do mraveniska postrácajú, napr. pri múroch v štrbinách obrubníkov a pod.

Ak sa chcete o myrmekochórnych rastlinách dozvedieť viac, nájdite si v knižnici peknú knihu od autoriek Lhotskej, Krippelovej a Cigánovej s názvom: Ako sa rozmnožujú a rozširujú rastliny. Kniha vyšla v roku 1987 vo vydavateľstve Obzor.

                                                                                                          Text a foto: Jaroslav Košťál