Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Pozvánka na metodické dni

Rubrika: Poradňa 1. 2. 2010 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Pozvánka na metodické dni

Všetkých pedagógov zapojených do programu Na túru s NATUROU pozývame na Regionálne metodické a informačné dni pre učiteľov zamerané na environmentálnu výchovu.

Cieľom podujatí je posilniť spoluprácu a komunikáciu v oblasti environmentálnej výchovy prostredníctvom aktívnej výmeny informácií a skúseností učiteľov, koordinátorov environmentálnej výchovy a odborných pracovníkov pôsobiacich v oblasti výchovy a vzdelávania školskej mládeže.

Metodické dni organizuje Slovenská agentúra životného prostredia v strediskách environmentálnej výchovy SAŽP.
Pre jednotlivé regióny budú realizované v týchto Regionálne metodické a informačné dni pre učiteľov termínoch:

 • 18. - 19. február 2010
  • pre Západné Slovensko v SEV Drieňok Teplý Vrch
 • 25. - 26. február 2010
  • pre Východné Slovensko v SEV Regetovka
 • 4. - 5. marec 2010
  • pre Stredné Slovensko v SEV Drieňok Teplý Vrch

Všetky náklady spojené s pobytom (strava a ubytovanie) sú hradené. Účastníci si hradia iba cestovné náklady!

Rámcový program:

 • II. časť:
  Prezentácie vlastných nápadov a skúseností účastníkov s praktickou realizáciou environmentálnej výchovy v škole

V prípade Vášho záujmu vyplňte nižšie uvedenú prihlášku a pošlite ju e-mailom na kontaktnú adresu určenú pre daný termín najneskôr do 12. februára 2010. V prípade väčšieho počtu uchádzačov bude rozhodujúci dátum a čas zaslania prihlášky.

Tešíme sa na Vašu účasť.
Pracovný tím programu