Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Registrácia do programu otvorená

Rubrika: Poradňa 1. 2. 2010 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Registrácia do programu otvorená

Milí prieskumníci, 1. februára 2010 bolo na týchto stránkach sprístupnené prihlasovanie vašich prieskumných skupín do školského programu Na túru s NATUROU. V programe vám ponúkame možnosť stať sa spolutvorcami internetovej galérie vybraných rastlinných a živočíšnych druhov na Slovensku.

Školský program Na túru s NATUROU je zameraný na poznávanie prírody blízkeho, ale aj vzdialeného okolia škôl. Príležitosť pracovať dostávajú prieskumné skupiny učiteľov a žiakov. Predmetom záujmu je živá príroda, ktorej kvalitu vyjadruje jedna z jej charakteristík - biodiverzita. Mapovať sa budú pre nás možno bežné, ale z európskeho pohľadu významné druhy.

Vašou úlohou je vybrať si v prírode vhodné lokality, na ktorých budete mapovať výskytPrieskumníci v akcii vybraných druhov rastlín a živočíchov. Priamo v prírode budete skúmať prostredie, v ktorom žijú, spoznávať jednotlivé skupiny biotopov - stanete sa PRÍRODOVEDCAMI.

Z nájdených druhov však nebudete vytvárať herbár ani zbierku. Ich výskyt budete dokumentovať fotografiami, audio a videozáznamom - stanete sa DOKUMENTARISTAMI.

Pri každom terénnom prieskume je dôležité pracovať s mapou. Vaše mapované lokality budete zakresľovať priamo do interaktívnej mapy na internete -
stanete sa GEOGRAFMI.

Ak pri vašich výletoch do prírody budete dostatočne všímaví, určite natrafíte na veci, o ktoré by ste sa radi podelili s ostanými. Dávame vám možnosť o tom napísať - stanete sa NOVINÁRMI.

Vaše články, vaše zážitky z vašich prieskumov, spolu s vašou dokumentáciou druhov, to všetko bude tvoriť obsah internetového portálu programu Na túru s NATUROU - stanete sa jeho aktívnymi REDAKTORMI.

O tom aké množstvo údajov a v akej kvalite bude portál obsahovať, ako sa bude ďalej rozvíjať, o tom všetkom budete rozhodovať vy. Koľko škôl, prieskumných skupín a žiakov sa do programu zapojí, ako budete aktívni, koľko lokalít budete mapovať, koľko druhov identifikujete, ako budete prispievať do spravodajcu programu. To všetko záleží len na vás, milí prieskumníci, prírodovedci, geografi a redaktori. Máte možnosť ukázať sa.

Držíme vám palce a prajeme veľa úspechov!
Pracovný tím programu