Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Rozlúčkové pospevovanie operencov

Rubrika: Poradňa 5. 9. 2012 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Rozlúčkové pospevovanie operencov

Akosi samozrejme patrí vtáčí spev k májovej prírode a už menej k augustovej, septembrovej či októbrovej.

Fotografia žltochvosta domovéhožltochvost domový

Náhodného návštevníka zákutí prírody v období končiaceho sa leta určite tak trocha zaskočí pospevovanie niektorých vtáčích druhov. Akosi samozrejme patrí vtáčí spev k májovej prírode a už menej k augustovej, septembrovej či októbrovej. Tento zvláštny jav, keď si operence zanôtia svoje pesničky aj teraz, nie je medzi vtákmi mierneho pásma až taký nezvyčajný. Podmienený je vonkajšími faktormi (meniaca sa dĺžka dňa), ktoré potom ovplyvňujú vnútorné faktory (hormonálne zmeny).

Hormonálna činnosť u vtákov mierneho pásma je podmienená meniacim sa pomerom medzi tmavou a svetlou fázou dňa počas roka. Spevavé vtáky "prechádzajú" po hniezdnom období (júl-august) tzv. refrakčnou periódou, počas ktorej pri umelých pokusoch s predlžovaním svetlej fázy dňa nedochádza u nich k nijakej aktivácii zmenšujúcich sa pohlavných žliaz. Od septembra je však reakčná pohotovosť pohlavných žliaz už opäť nastavená. V tomto období pokusné vtáky začnú vykazovať pri umelo sa predlžujúcej svetlej fáze dňa rozmnožovaciu aktivitu. A tak jesenný spev niektorých vtákov nie je ničím výnimočným.

Počas septembra a októbra sa môžeme pri prechádzkach lesom či mestským parkom započúvať najčastejšie do spevu kolibkárika čipčavého, kolibkárika spevavého, drozda čierneho, slávika červienky, králika zlatohlavého, či všetkých druhov sýkoriek.

Na rozdiel od jarného spevu vtákov jesenný spev už nesúvisí s obhajovaním hniezdnych teritórií či s vábením samičiek. V tomto prípade je vyspevovanie len akousi nostalgickou spomienkou operencov na príjemné jarné chvíle spojené so zásnubami. Jesenný spev má oveľa menšiu intenzitu ako jarný, vtáky akoby si vyspevovali len tak samy pre seba a nechceli svojimi popevkami narušiť jesennú tíšinu prírodných zákutí.

S postupujúcou jeseňou, charakterizovanou postupným skracovaním svetlej fázy dňa a ochladzovaním, dôjde k celkovému útlmu funkcie pohlavných žliaz a vtáky napokon v priebehu novembra úplne umĺknu. V tom čase nadobudne návštevník prírody dojem, akoby v jej zákutiach nebolo ani "vtáčika-letáčika". Je to však len mylný dojem spôsobený umĺknutím operencov. Tie si však s počiatočným predlžovaním svetlej fázy dňa už počiatkom nového roka začnú opäť precvičovať svoje "zachrípnuté" hlasové ústrojenstvo...

Text a foto: Ing. Miroslav Saniga, CSc.