Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Samička roháča a roháčik

Rubrika: Poradňa 8. 6. 2012 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Samička roháča a roháčik

Samčeky sú všetkým dobre známe a je nemožné si ich zameniť s iným druhom. Avšak pri samičkách to už také jednoznačne nie je …

Pomaly k nám prichádza leto a s ním aj výskyt nášho najväčšieho chrobáka roháča (Lucanus cervus). Samčeky sú všetkým dobre známe a je nemožné si ich zameniť s iným druhom. Avšak pri samičkách to už také jednoznačne nie je, keďže nemajú typické veľké hryzadlá tak ako samčeky.

Všimli sme si, že aj vy ste už pri mapovaní a publikovaní tohto druhu urobili chybu a nesprávne určili samičku roháčika ako samičku roháča. Roháčik (Dorcus parallelipipedus) je blízky príbuzný roháča, avšak sú určité rozdiely medzi týmito dvomi druhmi, na základe ktorých ich možno medzi sebou odlíšiť.

Najzásadnejší rozdiel je vo veľkosti a tvare tela. Samička roháča má veľkosť tela 35 - 75 mm, pričom roháčik dosahuje veľkosť iba 15 - 35 mm. Roháč má zavalitejšie telo. Ďalším odlišujúcim znakom je farba a povrch kroviek. Samica roháča ich má hladké a sfarbené do hneda, roháčik ich má tmavé, až čierne a jemne vrúbkované.  Tvar hlavohrude je taktiež mierne odlišný.

Dúfame, že tento rok si už samičku roháča nepomýlite s podobným roháčikom. Viete, ktorý druh je na obr. č. 4, a ktorý je na obr. č.5?

Na obrázku č. 4 je roháč a na obrázku č. 5 je roháčik.

Text a foto: Mgr. Ján Černecký