Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Šiška 2010

Rubrika: Poradňa 17. 9. 2010 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Šiška 2010

Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum environmentálnej výchovy a vzdelávania, Vás pozýva na XIII. ročník Veľtrhu environmentálnych výučbových programov, ktorý sa uskutoční 7. – 9. októbra 2010 v SEV SAŽP Drieňok Teplý Vrch.

fotoŠIŠKA 2009 - deti z MŠ Vranovská L. Mikuláš 

Aj tento rok, sa na tomto podujatí stretnú ľudia, ktorí sa zaoberajú environmentálnou výchovou, sú ochotní podeliť sa o svoje poznatky a pri aktívnej výmene skúseností načerpať nové podnety a nápady.

V rámci programu, ktorý sa začína 7. októbra (štvrtok) večerou o 18.00 a končí 9. októbra (sobota) obedom, pre Vás pripravujeme putovanie za kyjatickou kultúrou, odovzdávanie Certifikátov ekologická stopa, premietnutie víťazného filmu z festivalu Envirofilm 2010 a zaujímavý kultúrny program.

Neodmysliteľnou súčasťou veľtrhu je burza kníh, metodických materiálov a učebných pomôcok. Veľtrh Vám súčasne ponúka možnosť prezentácie vlastných nápadov, skúseností, projektov a publikácií v oblasti environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju.

.

.