Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

ŠIŠKA 2011

Rubrika: Poradňa 17. 9. 2011 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku ŠIŠKA 2011

Všetkých prieskumníkov – pedagógov srdečne pozývame na XIV. ročník Veľtrhu environmentálnych výučbových programov – ŠIŠKA, ktorý sa uskutoční 13. – 15. októbra 2011 v Kúpeľoch Sli­ač.

Veľtrh je určený pedagógom, koordinátorom environmentálnej výchovy na školách a odborným pracovníkom environmentálnej výchovy zo štátnych aj mimovládnych organizácií. Poskytuje priestor na prezentáciu vlastných projektov, aktivít a pomôcok. Fórum pre neformálnu diskusiu a nadviazanie spolupráce. Každoročne sa na ňom stretávajú ľudia zaoberajúci sa environmentálnou výchovou, ochotní podeliť sa o svoje poznatky, skúsenosti a nápady v tejto oblasti.

V rámci programu pripravujeme:

  • prezentácie environmentálnych aktivít a programov
  • burzu kníh, metodických materiálov a učebných pomôcok
  • poznávací výlet do okolia
  • slávnostné odovzdávanie Certifikátov ekologická stopa
  • vyhodnotenie súťaží Oči na stokách, Hodina s Ekostopou, ProEnviro

Ubytovanie a stravovanie je počas podujatia zabezpečené bezplatne. Účastníci si hradia len dopravné náklady.

Prihlášku je potrebné zaslať e-mailom alebo faxom najneskôr do 30. septembra 2011.

Tešíme sa na Vašu účasť

.

.

.