Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

ŠIŠKA 2013

Rubrika: Poradňa 19. 9. 2013 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku ŠIŠKA 2013

Slovenská agentúra životného prostredia – Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania, Vás pozýva na XVI. ročník Veľtrhu environmentálnych výučbových programov, ktorý sa uskutoční 17. až 19. októbra 2013 v Hoteli Royal, Látky.

Každý rok sa na tomto podujatí stretávajú ľudia, ktorí sa zaoberajú environmentálnou výchovou, sú ochotní podeliť sa o svoje poznatky a pri aktívnej výmene skúseností načerpať nové podnety a nápady. Nosnou témou tohto ročníka je problematika environmentálnych záťaží a jej využitie vo vyučovacom procese.

V rámci programu pripravujeme: exkurziu do lokality s environmentálnou záťažou, slávnostné spustenie nového školského programu Enviróza, odovzdávanie cien súťaže Oči na stopkách a ďalších ocenení, možnosť premietnutia filmu z festivalu Envirofilm 2013 a zábavno-poučný kultúrny program.

Program Veľtrhu sa zostavuje aj z prezentácií samotných účastníkov. Veríme, že využijete tento priestor na predstavenie vlastných nápadov, skúseností, projektov či publikácií v oblasti environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju.

Prihláška na ŠIŠKU 2013 (2,7 MB, .pdf)

Uprednostnite e-mailovú komunikáciu. Vyplnené prihlášky zasielajte na uvedenú adresu, najneskôr do 27. septembra 2013. Počet účastníkov je limitovaný.

Tesime sa na stretnutie s Vami.

Pracovný tím programu