Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Skončila sa druhá séria Regionálnych metodických a informačných dní pre učiteľov

Rubrika: Poradňa 9. 12. 2010 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Skončila sa druhá séria Regionálnych metodických a informačných dní pre učiteľov

Slovenská agentúra životného prostredia v troch termínoch 26.-28., 29.-30. novembra a 2.-3. decembra sa organizovala druhú sériu Regionálnych metodických a informačných dní pre učiteľov.

Po úspešnej realizácii týchto podujatí v školskom roku 2009/2010 a priaznivej odozve zo strany učiteľov, ponúkla SAŽP regionálne metodické a informačné dni pre učiteľov aj v školskom roku 2010/2011. Podujatia sa uskutočnili v Stredisku environmentálnej výchovy DRIEŇOK na Teplom vrchu osobitne pre západné, stredné a východné Slovensko.

Na podujatiach sa aktívne zúčastnilo celkom 92 učiteľov z celého Slovenska.

Hlavným cieľom podujatí bolo posilnenie spolupráce a komunikácie v oblasti environmentálnej výchovy prostredníctvom aktívnej výmeny informácií a skúseností učiteľov, koordinátorov environmentálnej výchovy a odborných pracovníkov pôsobiacich v oblasti výchovy a vzdelávania školskej mládeže.

Program podujatí pozostával z dvoch hlavných bodov:

  1. Predstavenie metodiky školských programov SAŽP (Ekologická stopa, Na túru s NATUROU, Beagle) pre školy spojené s praktickými aktivitami a ukážkami.
  2. Prezentácie vlastných nápadov a skúseností účastníkov s praktickou realizáciou environmentálnej výchovy v škole.

V rámci programu boli predstavené aj aktuálne prebiehajúce súťaže pre učiteľov a žiakov OČI NA STOPKÁCH a HODINA S EKOSTOPOU.

Prezentácie, galérie fotografií a kontakty na lektorov a účastníkov z druhej série Regionálnych metodických a informačných dní pre učiteľov si môžete pozrieť na stránkach SAŽP.

.

.

.