Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Sledujte fenologické fázy stromov a staňte sa BEAGLE školou!

Rubrika: Poradňa 6. 4. 2010 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Sledujte fenologické fázy stromov a staňte sa BEAGLE školou!

Stromy, to nie je len továreň na výrobu dreva, plodov a kyslíku. Nie sú len objektom lesníkov, ovocinárov, ochranárov, dendrológov, historikov, či umelcov. Sú to živé bytosti, ktoré tu boli oveľa skôr ako my. Pamätajú si podmienky, v ktorých žili. Sú pre nás zdrojom dôležitých informácií.

Stromy predstavujú LIPAmalé ekosystémy, v ktorých sa každý deň odohrávajú milióny vzácnych a nenahraditeľných príbehov. Sú v mnohom podobné nám, ľuďom. Majú svoje lesné rodiny, vedia prejaviť city, trápenia aj choroby.
Odlišujú sa však od nás svojou životnou stratégiou a štýlom: na rozdiel od nás si totiž nikdy nezničia prostredie, v ktorom žijú a ktoré potrebujú!

Stromy sú živé indikátory zdravia našej planéty.

Sú vhodným objektom na pozorovanie, dožívajú sa vysokého veku, ľahko sa identifikujú a sú pomerne rozšírené. Na stromoch prebiehajú pravidelné cyklické zmeny, ktoré sa dajú ľahko sledovať.

Sú to ostrovy života pre mnohé druhy rastlín, zvierat, húb, ktoré sú na nich závislé. Skúmaním a monitorovaním zmien životných cyklov stromov, rastlín a živočíchov v závislosti od sezónnosti (fenológia) a od geografického rozšírenia je možné získať dôležité informácie o klimatických zmenách. Navyše stromy nesú v sebe príbehy minulosti, súčasnosti a aj budúcnosti.

Program Beagle

Pri potulkácBEAGLE logoh prírodou a monitorovaní "naturovských druhov rastlín a živočíchov" sa skúste zamerať aj na  monitoring jednotlivých fenologických fáz vybraných druhov drevín, ktoré sa nachádzajú priamo v areáli vašej školy alebo v jej blízkom okolí, prípadne na lokalite, v ktorej sledujete jednotlivé rastliny a živočíchy.

Na inšpiráciu si pozrite jedno neobyčajné video, ktoré by mohlo byť kľudne aj pohľadom z okna vašej školy...
v deväťdesiatich sekundách zachytáva zmenu prírody počas jedného roka.

Pozorujte stromy vo vašom okolí a staňte sa súčasťou európskeho vedeckého projektu, ktorý skúma vplyv ľudských aktivít na našu planétu.
Staňte sa aj vy BEAGLE školou!
BEAGLE je on-line projekt zameraný na skúmanie biologickej diverzity, otvorený pre všetky školy v Európe.


.

  • Vyberte si strom a sledujte ako sa mení počas roka!
  • Zaznamenávajte údaje sezónnych zmien a porovnajte si výsledky s ostatnými krajinami!
  • Začnite s monitoringom už teraz, aby vám neušla prvá fenofáza -  Pučanie.

Viac informácií o tom ako sa do programu Beagle zapojiť nájdete na adrese  www.beagleproject.org.

Program BEAGLE bol financovaný s podporou Európskej Komisie.

.