Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Staňte sa BEAGLE školou v novom školskom roku 2010/2011

Rubrika: Poradňa 7. 9. 2010 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Staňte sa BEAGLE školou v novom školskom roku 2010/2011

BEAGLE je online projekt o biologickej diverzite prístupný pre všetky školy v Európe. Ako účastníci projektu si vyberiete jeden alebo viac stromov, ktoré budete sledovať počas celého roka.

Ilustračný obrázokLipa - dozreté plody, foto: Katarína KOSKOVÁ

Stromy predstavujú živé indikátory zdravia našej planéty a zohrávajú dôležitú úlohu v udržiavaní rovnováhy životného prostredia. Stromy sú "ostrovy života" pre mnohé rastlinné aj živočíšne druhy a stávajú sa ideálnymi objektmi pre monitorovacie projekty biodiverzity. Poskytujú mnoho ekosystémových funkcií, napríklad premieňajú oxid uhličitý na kyslík a zabraňujú pôdnej erózii. Bez týchto funkcií by život na Zemi nebol možný. Navyše stromy nesú v sebe príbehy minulosti, súčasnosti a aj budúcnosti. Sledovanie fenologických fáz stromov a skúmanie vzájomných súvislostí na národnej a európskej úrovni umožní zisťovať odlišnosti medzi jednotlivými druhmi stromov z hľadiska geografického rozšírenia, historických fenologických záznamov, mytológie, histórie a  biologickej rozmanitosti. Stromy sú indikátory zmien životného prostredia. Pre nás ľudí sú príkladom ako by sme mohli a mali žiť trvalo udržateľne.

Na stránku projektu www.beagleproject.org budete vkladať záznamy o fenologických fázach stromov spolu s fotodokumentáciou vašich záznamov.  Nezabudnite sa zároveň zapojiť do fotografickej súťaže BEAGLE CHALLENGE na tému "Čo žije na tvojom strome?"

Neskôr budete porovnávať svoje výsledky s ostatnými školami a zistíte ako sa líšia v jednotlivých krajinách Európy.

BEAGLE projekt  sa spustil 15. marca 2010, program bude pre školy dostupný nasledujúcich 5 rokov.   Do projektu sa môžete zapojiť v ľubovoľnom čase počas školského roka aj prázdnin a chýbajúce fenologické fázy si doplníte priebežne páve prebiehajúceho obdobia.


Registrácia škôl otvorená  bola otvorená 1. decembra 2009.

Aktuálne fenologické fázy:

  • Dozreté plody
  • Začiatok opadu listov
  • Plné sfarbenie

.

.

.