Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Súťaž pre pedagógov "Hodina s Ekostopou" je vyhlásená.

Rubrika: Poradňa 24. 4. 2013 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Súťaž pre pedagógov

Ak ste učiteľ z materskej, základnej alebo strednej školy, potom je súťaž určená práve vám. Stačí ak svoju vyučovaciu aktivitu o ekologickej stope spracujete a elektronicky pošlete najneskôr do 5. júna 2013.

Obrázok webovej stránky ekostopa.sk

Hodina s Ekostopou, súťaž o najlepšiu aktivitu na tému ekologickej stopy, pokračuje aj v tomto školskom roku.

Ak ste učiteľ z materskej, základnej alebo strednej školy, potom je súťaž určená práve vám. Stačí ak svoju vyučovaciu aktivitu o ekologickej stope spracujete do pripraveného formulára a pošlete elektronicky na ekostopa@sazp.sk najneskôr do 5. júna 2013.

Tri najlepšie aktivity v každej súťažnej kategórii oceníme praktickými cenami. Zaslané aktivity budú s uvedením autorstva vystavené na portáli Ekologickej stopy a prístupné pre ostatných učiteľov, tým prispejú k vzájomnej inšpirácii a výmene skúseností.

Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia
Pre viac informácií kontaktujte: 
ekostopa@sazp.sk