Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

ZELENÝ SVET 2014

Rubrika: Poradňa 3. 2. 2014 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku ZELENÝ SVET 2014

Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica organizuje 19. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR.

Súťaž sa realizuje v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Patronát nad súťažou prevzala Slovenská komisia pre UNESCO a Európska environmentálna agentúra.

Tohtoročná téma súťaže je M(I)ESTO PRE ĽUDÍ.Mestá a obce sú verejnými priestormi, kde sa ľudia stretávajú, pracujú, študujú či relaxujú. Každý má svoje obľúbené miesto. To, čo pre vás znamená, svoje pocity môžete vyjadriť štetcom, ceruzkou, uhlíkom alebo fotoaparátom.

Cieľom súťaže je vštepovať deťom vzťah k prírode, k životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Termín uzávierky súťaže je 28. marec 2014. Víťazné práce mladých tvorcov budú vystavené v dňoch 19. - 24. mája 2014 v priestoroch Múzea SNP Banská Bystrica.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci a študenti v súťažných kategóriách: 1. kresba, maľba, grafika a kombinovaná technika; 2.detský animovaný film; 3.čiernobiela a farebná fotografia. Propozície súťaže nájdete na stránke festivalu Envirofilm.

Pracovný tím programu