Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Úchvatná migrácia pstruhov potočných do horských bystrín

Rubrika: Poradňa 11. 11. 2011 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Úchvatná migrácia pstruhov potočných do horských bystrín

K pozoruhodným javom v prírode počas novembra patrí bezpochyby aj húfne sťahovanie pstruhov potočných z podhorských potokov do horských bystriniek a jarčekov, ktorých sem každoročne nanovo „naviguje“ pud zachovania rodu.

Inštinkt zachovania kontinuity života je u týchto krásnych rýb taký silný, že ich na trase na tradičné miesta zásnub núti prekonávať pre iných príslušníkov rybieho rodu nezvládnuteľné skalné kaskády a vodopády. Medzi rybami sú skutočnými kaskadérmi.

Obrázok

Pozorovanie pstruhov putujúcich horskou bystrinkou s čistučkým piesčitým dnom a priezračnou krištáľovo čistou vodou na odveké miesta neresenia v tôni javora, ktorý okrášlil strmé brehy riečky zlatistým lístím, patrí k nezabudnuteľným jesenným zážitkom.

Žiaľ, takýchto romantických zážitkov v zátišiach horských bystrín u nás rok čo rok nápadne ubúda. Pstruhy sú totiž náročné na zachovalosť pôvodného vodného biotopu a na čistotu vody. Regulácia podhorských potokov spojená s odstraňovaním pobrežných porastov negatívne vplýva na degradáciu životného prostredia tejto ryby.

Zážitky z detstva, keď sa počas novembra v horských bystrinkách pstruhy len tak hmýrili a mihali sem a tam, zostávajú už len v nostalgických spomienkach.

.

.

.

.

.