Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Vtáčie búdky a „nebúdkoví“ návštevníci.

Rubrika: Poradňa 6. 2. 2012 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Vtáčie búdky a „nebúdkoví“ návštevníci.

Búdky pre spevavé vtáctvo (tzv. sýkorníky) je potrebné umiestniť v lese, v parku, v stromoradí alebo v záhrade, najneskoršie do konca marca.

Ako viacerí z nás, v období zimného prikrmovania vtákov, venujeme sa aj opravám a výrobe nových búdok na hniezdenie vtákov. Tieto búdky pre spevavé vtáctvo (tzv. sýkorníky) je potrebné umiestniť v lese, v parku, v stromoradí alebo v záhrade, najneskoršie do konca marca. Lebo od konca marca si už vyberajú svoje búdky brhlíkysýkorky.

Ale chcem upozorniť najmä začínajúcich výrobcov búdok a ochrancov vtákov, že v búdke sa vždy nemusia usídliť len vtáčiky. Málo dutín v našich lesoch a záhradách núti aj iné druhy živočíchov hľadať úkryt a často aj miesto rozmnožovania práve v búdkach. Preto sa pri kontrolách búdok musíme správať opatrne a nebudeme sklamaní, keď v búdke nájdeme spiaceho plcha lesného alebo pĺšika lieskového. Veď aj tieto druhy potrebujú svoj domov. A keď si zaň vybrali našu búdku, buďme radi.

Oveľa nebezpečnejšie sú tie prípady, keď sa v búdke usídlia osy a najmä sršne. Tieto búdky (najmä od júna do septembra) radšej kontrolujeme len ďalekohľadom z väčšej vzdialenosti a určite uvidíme ako z búdky občas vyletí 1 - 2 sršne alebo osy.

Keď búdku viac mesiacov neobsadia vtáky, niekedy sa do nej nasťahujú mravce, nočné motýle alebo chrobáky - to vtedy keď je búdka dobre vysušená. Ak je búdka vlhká, často sa do nej nasťahujú slimáky, najmä tie bez ulity, tzv. slizniaky.

Ako vidíme, v búdkach nachádzame pestrú skladbu zástupcov našej fauny a ich spoznávaním si rozširujeme vedomosti zo zoológie.

Vladimír Slobodník