Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Vyhodnotenie súťaže OČI NA STOPKÁCH 2011/2012

Rubrika: Poradňa 5. 6. 2012 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Vyhodnotenie súťaže OČI NA STOPKÁCH 2011/2012

Prinášame Vám výsledky školskej kampane a reportérskej súťaže zameranej na informovanie verejnosti o pozitívnom a negatívnom správaní sa človeka k prírode.

Ilustračný obrázok

Poslaním kampane Oči na stopkách je otvárať ľuďom oči a odhaľovať pravdu o ich vzťahu k prírode prostredníctvom reportáží a fotografií z celého Slovenska. Ich autori tak môžu nimi nastaviť zrkadlo "dospelákom", ale aj svojim rovesníkom a poukázať na to, že poškodzovanie životného prostredia nie je len jednou z okrajových senzácií v médiách. Odohráva sa každý deň v krajine okolo nás, v mestách, na uliciach...

V tom istom priestore sa však odohrávajú aj iné príbehy, skutky, činy ľudí, o ktorých sa naopak hovorí len veľmi málo. Práve ony môžu byť pozitívnym príkladom a inšpiráciou pre ostatných.

"Oči na stopkách" sme 20. mája na chvíľu zatvorili, aby sme mohli dnes na Deň životného prostredia 5. júna zrekapitulovať ďalší rok "držania očí na stopkách" prieskumníkmi školského programu Na túru s NATUROU.

V zrkadle sa objavili najmä nepekné fotografie a reportáže z prostredia okolo nás  poukazujúce na potrebu zmeny nášho životného postoja. Ak by sme sa nášho zrkadielka opýtali "Kto je najkrajší na svete?", našťastie by nám ešte malo čo ukázať, pretože na portáli sa objavilo aj mnoho pekných fotografií a reportáží poukazujúcich na krásu prírody.

Druhý ročník súťaže sa nenechal zahanbiť oproti tomu úspešnému predošlému. V zrkadle sa nám objavilo 281 príspevkov, z ktorých odborná porota v zložení z redaktorov časopisu Enviromagazín a odborných pracovníkov Slovenskej agentúry životného prostredia vybrala podľa súťažných kategórií tie najlepšie. Odborná porota mala pri vyhodnocovaní súťaže skutočne ťažkú úlohu a  vybrať tých "naj" bolo náročné... Pozrite sa na Výsledkové zrkadlo:

1. kategória REPORTÉRSKE OČI NA STOPKÁCH

  • najlepšia reportáž o pozitívnom alebo negatívnom správaní sa človeka k prírode

Základné školy

Podkategória- jednotlivci - žiaci (3 ceny):

1. miesto: Anna Halčinová: Každý rok v apríli si pripomíname...

Prieskumná skupina: Hôrčatá

Základná škola, Hôrka 50, Hôrka, Prešovský kraj

2. miesto: Ema Lavriková: za články: Malý škorec a veľký rozruch okolo neho, Krutá zima sa pre nášho malého škorca neskončila dobre

Prieskumná skupina: chebip

Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad, Prešovský kraj

3. miesto: Vanda Keltošová: Štiavnický potok

Prieskumná skupina: Galmuskovia- Spišské Vlachy

Základná škola, Komenského 6, Spišské Vlachy, Košický kraj

Podkategória - prieskumné skupiny - vedúci skupín (3 ceny):

1. miesto: RNDr. Danica Božová: za sériu článkov: Príbeh o zranenom mláďati drozda a mladej záchrankyni Nelke, a iné

Prieskumná skupina: Sviťania z Mierovky

Základná škola, Mierová 134, Svit, Prešovský kraj

2. miesto: Mgr. Mariana Pšeneková: za články: Krása, Suchá jar, Kríkom sa darí a Pokloň sa močiaru

Prieskumná skupina: Hôrčatá

Základná škola, Hôrka 50, Hôrka, Prešovský kraj

3. miesto: Mgr. Anna Ráchelová: za články: Drozdie potomstvo, Prileteli bociany

Prieskumná skupina: Eco Group Cubach

Základná škola s materskou školou, Školská 8, Spišské Bystré, Prešovský kraj

Stredné školy

Podkategória  - jednotlivci - žiaci (3 ceny):

1. miesto:Miroslav Kakačka: Ráno do lepšieho života....

Prieskumná skupina: Zelení nadšenci

Spojená škola, Hattalova 471, Nižná, Žilinský kraj

2. miesto: Viliam Záborský:  Vízia budúcnosti.

Prieskumná skupina: Zelení nadšenci

Spojená škola, Hattalova 471, Nižná, Žilinský kraj

3. miesto:Adriána Vrabľová: Človek a príroda

Prieskumná skupina: Zelená generácia

Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov, Prešovský kraj

Podkategória- prieskumné skupiny - vedúci skupín (1 cena):

Ing. Beáta Ľubová, za sériu článkov: ECOLAB, a iné

Prieskumná skupina: Zelení nadšenci

Spojená škola, Hattalova 471, Nižná, Žilinský kraj

2. kategória BYSTROZRAKÉ OČI NA STOPKÁCH

  • tematicky najvýstižnejšia fotografia

Základné školy

Podkategória- jednotlivci - žiaci (1 cena):

Štefan Slavkovský: Pneumatika...

Prieskumná skupina: chebip

Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad, Prešovský kraj

Podkategória - prieskumné skupiny - vedúci skupín (2 ceny bez poradia):

Mgr. Hana Neoveská: za články: Chladnička, Korene z našich stromov.

Prieskumná skupina: Bobríci

Základná škola, Školská 281, Brodské, Trnavský kraj

RNDr. Danica Božová: Pavučiny

Prieskumná skupina: Sviťania z Mierovky

Základná škola, Mierová 134, Svit, Prešovský kraj

Stredné školy

Podkategória  - jednotlivci - žiaci  - zrušená (0 príspevkov)

Podkategória - prieskumné skupiny - vedúci skupín (1 cena):

Ing. Beáta Ľubová: Okolie jednej obce.

Prieskumná skupina: Zelení nadšenci

Spojená škola, Hattalova 471, Nižná, Žilinský kraj

ŠPECIÁLNE CENY ZA AKTIVITU V  SÚŤAŽI

1.    Ing. Beáta Ľubová

Prieskumná skupina: Zelení nadšenci

Spojená škola, Hattalova 471, Nižná, Žilinský kraj

2.    RNDr. Danica Božová,  Nelka Gloríková

Prieskumná skupina: Sviťania z Mierovky

Základná škola, Mierová 134, Svit, Prešovský kraj

Všetkým oceneným prieskumným skupinám GRATULUJEME a získavajú od nás hodnotné praktické ceny.

Pracovný tím programu Na túru s NATUROU