Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Vypostené sovy

Rubrika: Poradňa 10. 1. 2012 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Vypostené sovy

Nezvyčajne hrubá snehová prikrývka počas zimy zamedzuje prístup k potrave mnohým druhom zvierat, aj sovám. Najmä potravní špecialisti na „lesné myši“, akými sú medzi sovami kuvik kapcavý a myšiarka ušatá, musia držať nedobrovoľne pôst.

Nezvyčajne hrubá snehová prikrývka počas zimy zamedzuje prístup k potrave mnohým druhom zvierat, aj sovám. Tieto nočné tvory majú veru v takomto prípade sťažený prístup k hlavnej potrave - drobným zemným cicavcom ("lesným myšiam"). Najmä potravní špecialisti na "lesné myši", akými sú medzi sovami kuvik kapcavýmyšiarka ušatá, musia držať nedobrovoľne pôst. Záľahy snehu v lesoch, ktoré môžu pretrvávať aj niekoľko mesiacov, sa odrazia negatívne na početnosti v lokálnych populačných jednotkách spomenutých druhov.

Hrubá snehová prikrývka negatívne postihuje aj najmenšiu európsku sovu - kuvika vrabčieho, ktorý však čiastočne kompenzuje nemožnosť chytať myši lovom vtákov. Jeho zvýšený predačný tlak na operence sa však negatívne odrazí na poklese počtu jedincov najmä sýkoriek, kôrovníkov či brhlíkov v lesnom prostredí.

Fotografia kuvička vrabčieho

          Krutými zimnými pomermi nedobrovoľne vypôstené sovy sú nútené stiahnuť sa zo svojich lesných domovov bližšie k ľudským sídlam, kde sliedia za poživňou. A tak v období s mimoriadne bohatou snehovou nádielkou bývajú jedince niektorých druhov sov, najmä sovy lesnej a myšiarky ušatej, pozorované v tesnom susedstve s ľudskými obydliami. Ich znížená plachosť nesúvisí s chorobou vtáčej chrípky, ale s vyhladovaním.

          Absenciu hlavného zdroja potravy počas hrubej snehovej pokrývky pociťujú aj líšky, kuny, mačky a vlky, ktoré patria tiež k významným predátorom drobných lesných hlodavcov. Aj tieto živočíchy musia kompenzovať  tento zdroj potravy iným pokrmom. A tak v takýchto zimných dňoch najmä líšky snoria za poživňou aj v blízkosti ľudských obydlí a prehľadávajú smetiská, ako aj nádoby s odpadom. Vlky sa tiež pomkýnajú z útrob lesa a môžu sa zatúlať až do intravilánu podhorských dedín či k hotelom, kde najmä v nočnom čase hľadajú niečo "pod zub"... Zo strany tohto zvieraťa možno pri vysokej snehovej pokrývke zasa očakávať  zvýšený predačný tlak na srnčiu, jeleniu a diviačiu zver. Kuny a líšky počas absencie "lesných myší" sa preorientúvajú na lov operencov, čo sa odzrkadlí na zvýšenom úbytku v populáciách lesných vtákov hniezdiacich najmä na zemi.