Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

VÝSLEDKY - Oči na stopkách 2012/2013

Rubrika: Poradňa 27. 8. 2013 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku VÝSLEDKY - Oči na stopkách 2012/2013

Milí prieskumníci a priaznivci školského programu Na túru s NATUROU, prinášame vám výsledky súťaže Oči na stopkách v školskom roku 2012/2013.

Do súťaže boli zahrnuté príspevky, ktoré ste uverejňovali v internetovej rubrike Spravodajca - Oči na stopkách. Zapojilo sa do nej 51 prieskumníkov z 26 prieskumných skupín. V rubrike bolo celkovo vypublikovaných 405 príspevkov v nasledovnom zložení:

  • Kategória A - 166 príspevkov
  • Kategória B - 84 príspevkov
  • Kategória C - 16 príspevkov
  • Kategória D - 3 príspevky
  • Kategória E - 129 príspevkov
  • Kategória F - 7 príspevkov

Po zhodnotení všetkých príspevkov a redukcii tých, ktoré nespĺňali kritériá stanovené propozíciami súťaže sa odborná porota zložená zo zamestnancov SAŽP rozhodla udeliť nasledovných 9 cien:

1. kategória REPORTÉRSKE OČI NA STOPKÁCH

A) Základné školy - vedúci prieskumných skupín - 2 ceny bez poradia

Fotografia - Sedí motýľ na kvete..Sedí motýľ na kvete...

1) Cena za kolekciu príspevkov

Pedagóg:                     Mgr. Mariana Pšeneková

Škola:                          Základná škola, Hôrka 50, Hôrka

Názov príspevku:        Pozvanie na malú výstavu obrazov , Sedí motýľ na kvete...

Prieskumná skupina:   Hôrčatá

2) Cena za príspevok

Pedagóg:                     RNDr. Pavol Haborák

Škola:                          Základná škola s MŠ, Nachajky 1, Krivany

Názov príspevku:        Hniezdo pri strojovni

Prieskumná skupina:   Klokani

B) Základné školy - jednotlivci - 3 ceny bez poradia

Fotografia - PAVUČINAPAVUČINA

1) Cena za kolekciu príspevkov a mnohé hodnotné fotografie

Autor:                           Nela Gloríková

Škola:                           Základná škola, Mierová 134, Svit

Názov príspevku:         Pavučina a ďalšie

Prieskumná skupina:    Sviťania z Mierovky

Vedúci skupiny:            RNDr. Danica Božová

2) Cena za kolekciu príspevkov a hodnotné fotografie vtákov

Autor:                          Matej Zámečník

Škola:                          Základná škola s materskou školou, Školská 8, Spišské Bystré

Názov príspevku:        Vodné vtáky na Batizovských štrkoviskách a ďalšie

Fotografia - Vodné vtáky na Batizovských štrkoviskáchVodné vtáky na Batizovských štrkoviskách

Prieskumná skupina:   Eco Group Cubach

Vedúci skupiny:          Mgr. Anna Ráchelová

3) Cena za príspevok

Autor:                          Patrik Asnaď

Škola:                          Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves 64, Tušická Nová Ves

Názov príspevku:        Vzácny vták

Prieskumná skupina:   Sovy

Vedúci skupiny:          Mgr. Mária Pajunková

C) Stredné školy - vedúci prieskumných skupín -  1 cena

1) Cena za kolekciu príspevkov

Pedagóg:                     Ing. Beáta Ľubová

Škola:                          Spojená škola, Hattalova 471, Nižná

Fotografia - Nebojíme sa snehuNebojíme sa snehu

Názov príspevku:        Oravská priehrada a ďalšie

Prieskumná skupina:   Zelení nadšenci

D) Stredné školy - jednotlivci -  1 cena

1) Cena za príspevok

Autor:                          Michal Paulovič

Škola:                          Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice

Názov príspevku:        Špinavé bohatstvo

Prieskumná skupina:   GTA

Vedúci skupiny:          Mgr. Alica Živická

2. kategória BYSTROZRAKÉ OČI NA STOPKÁCH

E) Základné školy - prieskumné skupiny - 1 cena

1) Cena za príspevok

Fotografia - Príroda sa prebúdza po zimnom spánkuPríroda sa prebúdza po zimnom spánku

Pedagóg:                     Jaroslava Rybkova

Škola:                          Základná škola s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, Poprad

Názov príspevku:        Nebojíme sa snehu

Prieskumná skupina:   Zlaté rybky

F) Stredné školy - prieskumné skupiny - 1 cena

1) Cena za príspevok

Autor:                          Dorota Ďatelinková

Škola:                          Stredná odborná škola, Tovarnícka 1609,Topoľčany

Názov príspevku:        Príroda sa prebúdza po zimnom spánku

Prieskumná skupina:    Greenpeaces

Vedúci skupiny:           Mgr. Renata Vranková

PROTOKOL O VYHODNOTENÍ SÚŤAŽE (280 kB, .pdf)

Tento ročník súťaže bol financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektu "Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)".

Ceny a diplomy, získané v súťaži, budú odovzdané vedúcim prieskumných skupín v rámci 16. ročníka veľtrhu environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA 2013.

Všetkým oceneným prieskumným skupinám GRATULUJEME.  Tešíme sa na vašu účasť v súťaži aj v ďalšom školskom roku 2013/2014.

Pracovný tím programu Na túru s NATUROU