Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Zapojte sa do súťaže Hodina s ekostopou

Rubrika: Poradňa 26. 1. 2012 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Zapojte sa do súťaže Hodina s ekostopou

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásila II. ročník súťaže pre pedagógov o najlepšiu aktivitu na tému ekologická stopa.

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásila II. ročník súťaže pre pedagógov o najlepšiu aktivitu na tému ekologická stopa.

Úlohou pedagógov je podľa pripraveného formulára popísať aktivitu zameranú na ekologickú stopu, ktorú zrealizovali počas vyučovacej hodiny so svojimi deťmi/žiakmi/študentmi.

Zapojiť sa môže každý pedagóg v nasledujúcich súťažných kategóriách: materské školyzákladné školy I. stupeň, II. stupeňstredné školy. Tri najlepšie aktivity v každej súťažnej kategórii budú ocenené knižnými a športovými cenami. Zaslané aktivity budú s uvedením autorstva vystavené na portáli www.ekostopa.sk a prístupné pre ostatných učiteľov. Prispejú k vzájomnej inšpirácii a výmene skúseností, preto súťaž nebude mať porazených iba víťazov!

Viac informácií nájdete na stránkach školského programu Ekologická stopa.