Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Zdanlivo opustené mláďatá zvierat a vtákov ponechajme v prírode

Rubrika: Poradňa 18. 6. 2012 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Zdanlivo opustené mláďatá zvierat a vtákov ponechajme v prírode

Pri náhodnom objavení zdanlivo opusteného mláďaťa by sme mali byť veľmi opatrní …

Počas mesiaca lásky, ale aj v júni môže sa návštevník prírody najčastejšie stretnúť s novými prírastkami zvierat a vtákov. Pri náhodnom objavení zdanlivo opusteného mláďaťa by sme mali byť veľmi opatrní. Srnčatá či jelienčatá ponechávajú ich matky v priebehu dňa na určitý čas opustené, pretože sa potrebujú napásť. Náhodnému "objaviteľovi" takýchto chúlostivých ratolestí sa zdá, že sú opustené. Nie je to však pravda, lebo matky takýchto mláďat o svojich potomkoch vedia a vrátia sa k nim. Človek nesmie zasiahnuť do života takéhoto mláďaťa, dotýkať sa ho, alebo ho vziať domov, pretože by mu tým iba poškodil a matka by ho opustila.

Rovnako nie je správne brať domov práve vylietané vtáčence v domnienke, že ich rodičia opustili a že ich človek vychová a vráti do prírody. Rodičia o svojich operených deťoch dobre vedia, kde sa ukrývajú a pravidelne ich kŕmia, až pokiaľ nie sú schopné samostatného života. Mnohí ľudia si myslia, že slabo lietajúce vtáčatá sú opustené a berú ich domov. Robia však chybu, pretože vychovať mláďatá väčšiny vtákov vedia najlepšie len ich vlastní rodičia, avšak nie človek.

Mláďatá zvierat a vtákov sú veľmi chúlostivé na vyrušovanie ľuďmi, a preto každý návštevník prírody by to mal najmä v jarnom a začiatkom letného obdobia rešpektovať a podľa toho sa aj v zátišiach prírody správať.

Osobitne treba upozorniť motoristov, prechádzajúcich úsekmi ciest vedúcich lesnými komplexmi alebo okolo lúk a polí, kde je zvýšená pravdepodobnosť výskytu neskúsených mláďat jelenej, srnčej, ale aj inej zveri, aby tomuto faktu prispôsobili svoju jazdu. Mláďa, ktoré sa po prvýkrát v živote stretne "zoči-voči" s vozidlom a ešte k tomu v noci, kedy je oslepené, môže skončiť ľahko pod kolesami automobilu. Preto by mali byť vodiči najmä v nadchádzajúcom období na cestách v spomínaných úsekoch obozretnejší a tomuto faktu - možnosti stretu s ešte neskúsenými mláďatami - prispôsobiť aj rýchlosť jazdy. Opatrnou jazdou zachránime nielen nové prírastky v prírode, ale predídeme tým aj dopravným nehodám.

Text a foto: Ing. Miroslav Saniga, CSc.