Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Výtvarná súťaž ZELENÝ SVET 2013

Rubrika: Poradňa 6. 2. 2013 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Výtvarná súťaž ZELENÝ SVET 2013

18. ročník výtvarnej súťaže s témou „Moje predstavy o svete, ktorý mám rád“ je vyhlásený

Obrázok plagátu súťaže Zelený svet

Slovenská agentúra životného prostredia organizuje už po 18. krát medzinárodnú súťaž výtvarnej tvorivosti detí a mládeže s názvom ZELENÝ SVET 2013, ktorej ústredná téma je "Moje predstavy o svete, ktorý mám rád".

.

Cieľom 18. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2013 je viesť žiakov rôznych vekových kategórií k zamysleniu sa nad kvalitou životného prostredia, v ktorom žijú, v ktorom by chceli žiť a následne k výtvarnému stvárneniu svojich názorov a postojov.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci všetkých typov materských, základných a stredných škôl v troch hlavných súťažných kategóriách:

  •         Kresba, maľba, grafika a kombinované techniky
  •         Detský animovaný film
  •         Čiernobiela a farebná fotografia.

Termín uzávierky súťaže je 28. marec 2013.