Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

ZELENÝ SVET 2016

Rubrika: Poradňa 8. 2. 2016 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku ZELENÝ SVET 2016

Prinášame Vám informáciu o vyhlásení 21. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti deti a mládeže ZELENY SVET 2016.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo životného prostredia SR. Súťaž sa realizuje v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a pod patronátom Slovenskej komisie pre UNESCO a Európskej environmentálnej agentúry EEA.

Cieľom súťaže ZELENÝ SVET je vštepovať deťom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručnosti v umeleckom prejave. Téma súťaže pre rok 2016 znie: Parky  a  záhrady - moje najlepšie miesto pre oddych.

Termín uzávierky súťaže je 31. marec 2016.

Podrobné informácie nájdete na webovej stránke súťaže ZELENÝ SVET.