Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Živoriaca zver

Rubrika: Poradňa 2. 4. 2013 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Živoriaca zver

Túžobné očakávanie ústupu zimy so zníženým prahom plachosti.

Ilustračná fotografia lesnej zveri

Charakter počasia ostatných dní s mimoriadne bohatou nádielkou snehu a dlhodobo pretrvávajúcimi zdrvujúcimi mrazmi sťažuje život niektorým obyvateľom prírodných zátiší. A tak sú zvieratá a stále vtáky pri takomto charaktere počasia veľmi fyzicky vyčerpané.

V záľahách snehu trpí najviac zajačia, srnčia, jelenia a diviačia zver, príslušníci ktorej mávajú pri vysokej vrstve snehu celkom zamedzený prístup k potrave. Jedince spomenutých druhov môžu zostať na niektorých  lokalitách "nedobrovoľne" doslova "uväznené" v snehovom zajatí.

Na sklonku zimného obdobia a počiatkom jari bývajú mnohé jedince zveri doslova na pokraji svojich fyzických síl. Zvieratá naozaj túžobne očakávajú ústup zimy a nástup jari.

Nepriaznivé snehové pomery nútia lesnú a poľnú zver stiahnuť sa z vrchov do údolí, kde hľadá útočisko aj v tesnom susedstve ľudských obydlí. U ťažko zimou skúšanej zveri sa podstatne znižuje prah plachosti, a tak zvyčajne plaché srny či jelenice môžeme v zimnom období pozorovať z niekoľkých metrov.