Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas inváznych rastlín

Vysvetlivky

javorovec jaseňolistý Negundo aceroides

Detail druhu

Skupina biotopov

  • lesné, vodné
Ilustrácia druhu javorovec jaseňolistý

Čeľaď:mydlovníkovité (Sapindaceae)

Pochádza zo Severnej Ameriky a bol dovezený ako okrasná drevina. Z parkov sa rozšíril do okolitej krajiny, najmä do lužných lesov popri vodných tokoch najmä v južných častiach Slovenska. Je nenáročný na živiny, rastie aj na degradovaných pôdach. Šíri sa predovšetkým semenami, ktorých vytvorí veľké množstvo. Tieto sa potom prenášajú vetrom na nové plochy.

Ilustrácia druhu javorovec jaseňolistý 2

Drevina, dosahuje výšku do 20 metrov. Korunu má rozložitú, pekne tvarovanú. Kôra je hladká sivohnedá. Listy vyrastajú na konároch protistojne, sú nepárno-perovité, s 3 až 7 tvarovo rozdielnymi lístkami. Žltozelené kvety vyrastajú na jar zároveň s listami. Samičie kvety sú v chocholíkoch visiacich na dlhých stopkách z konára. Samčie vytvárajú dlhostopkaté strapce. Po oplodnení sa vytvárajú plody, krídlaté dvojnažky.

Ilustrácia druhu javorovec jaseňolistý 3