Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas rastlín

Vysvetlivky

blyskáč jarný Ficaria verna

Detail druhu

Skupina biotopov

 • lesné, nelesné

Kvitnutie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
ilustrácia blyskáča jarného

Čeľaď: iskerníkovité (Ranunculaceae)

Rastie na vlhkých tienistých stanovištiach - prameniská, mokrade, brehové porasty, lužné lesy, záhrady a parky; je významným jarným druhom vytvárajúcim jarný aspekt v listnatých lesoch;

V SR je na celom území pomerne hojný;

obrázok blyskáča jarného

trváca 5-15 cm vysoká bylina s poliehavou až vystúpavou stonkou. Prízemné listy sú dlhostopkaté, mäsité, srdcovito vajcovité až okrúhlo obličkovité a na okraji celistvookrajové až vrúbkované, byľové sú krátkostopkaté, po odkvitnutí sa v ich pazuchách vyvíjajú rozmnožovacie pahľúzky.  Kvety sú stopkaté, 2-3 cm veľké so žltozeleným kalichom a zlatožltou, lesklou korunou, korunné lupienky sa navzájom neprekrývajú. Plodom je nažka s mäsitým výrastkom, ktorú roznášajú mravce.

Fotografia blyskáča

Hegi G. (1908-1931): Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. 13 volumes; J. F. Lehmanns Verlag, München

http://www1.lf1.cuni.cz/

http://www.delawarewildflowers.org/