Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas rastlín

Vysvetlivky

čermeľ hájny Melampyrum nemorosum

Detail druhu

Skupina biotopov

 • lesné, nelesné

Kvitnutie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Ilustrácia čermeľa hájneho

Čeľaď: krtičníkovité (Scrophulariaceae)

Rastie v dubovo-hrabových i lužných lesoch, lesných lemoch, či svetlinách, rúbaniskách, na  krovinatých stráňach, od nížin až po horské oblasti; zriedkavý druh;

Je poloparazit - hostiteľské rastliny: Picea abies, Poa pratensis, Populus tremula; býva dosť premenlivá vo výške, rozvetvení, šírke listov, počte a dĺžke byľových článkov, čase kvitnutia, tvorbe súkvetí na konároch i v iných znakoch; dobre reaguje na klimatické podmienky.

Fotografia čermeľa hájneho

jednoročná rastlina vysoká 15-50 cm;

stonka vzpriamená, jednodu­chá alebo málo rozkonárená, štvorhranná, na dvoch protiľahlých stranách krátko chlpatá; stonkové listy protistojné, krátkostopkaté (stopka 5-10 mm dlhá), kopijovité, s celist­vým okrajom, na rube husto chlpaté; listy v súkvetí (listene) krátko stopkaté, dolné prevažne celistvookrajové a zelené, stredné a horné trojuholníkovité, na okraji ne­rovnako a nepravidelne štetinovito zúbkaté, na vrchole končisté, modrofialové, purpurové, zriedka biele až zelenkasté; má 10-40 krátko stopkatých kvetov, usporiadané jednostranne a vo dvojiciach vo vrcholovom klase (na hlavnej stonke a často aj na konároch), redšie v dolnej časti, kalich je rúrkovito zvončekovitý, 5-15 mm dlhý, zárezový až dielny, celý husto dlho vlnatý, diely kalicha sú šidlovité až úzko trojuholníkovité a odstávajú­ce; koruna je 15-25 mm dlhá, dvojpysková, žltá, dole príp. hrdzavo sfarbená, rúrka koruny je lievikovitá, pyskami polozavretá, horný pysk je nízko prilbovitý a z boku sploštený, kratší ako dolný, ktorý je obráteno-vajcovitý a 3-zubý; plodom sú elipsoidné tobolky dlhé 8-10 mm, s 2-4 semenami.


Hegi G. (1908-1931): Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. 13 volumes; J. F. Lehmanns Verlag, München