Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas rastlín

Vysvetlivky

gypsomilka metlinatá Gypsophila paniculata

Detail druhu

Skupina biotopov

 • nelesné

Kvitnutie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Ochrana:

 • Ikona - Lokálne zákony a vyhlášky

Stupeň ohrozenia:

 • Ikona - ohrozený
Ilustrácia - gypsomilka metlinatá

Čeľaď: silenkovité (Caryophyllaceae)

Rastie na piesočnatých a skalnatých stráňach, hlavne na pohyblivých pieskoch, vo svetlých borinách, obsadzuje i medze okraje ciest a železničné násypy; od nížin po pahorkatiny;

V SR sa vyskytuje roztrúsene od Záhorskej nížiny a Devínskej Kobyly po Podunajskú nížinu a Východoslovenskú rovinu;

Patrí medzi tzv. stepné bežce;

Fotografia 1 - gypsomilka metlinatá

trváca bylina vysoká 50-100 cm; byle rozvetvené už od bázy, dávajú rastline guľovitý vzhľad, sú husto olistené, väčšinou s viditeľnými zhrubnutými uzlinami; prízemné listy skoro zasychajú, stredné a horné sú sivozelené, úzko kopijovité až elipsovité, protistojné, asi 25-65 mm dlhé, trojžilové; súkvetie je riedke, je to bohato vetvená metlina vidlíc, kvety sú drobné, päťpočetné, kalich päťzubý, korunné lupienky obrátene vajcovité, biele alebo ružovkasté, 2,5-4 mm dlhé; plodom je guľatá tobolka s čiernohnedými obličkovitými semenami;

Fotografia 2 - gypsomilka metlinatá

možná zámena s pôvodnou gypsomilkou zväzkovitou (G. astigiata), odlišuje sa byľou rozvetvenou iba v hornej polovici a jednožilovými listami;